Főnév

名誉教授

名誉教授(めいよきょうじゅ) (meiyokyōju, )
  1. díszdoktor