Japán

Főnév

学歴

学歴(がくれき) (gakureki, )
  1. iskolai tanulmányok