Főnév

就業時間

就業時間(しゅうぎょうじかん) (shūgyōjikan, )
  1. munkaidő