Japán

Ige

得意がる

得意(とくい)がる (tokuigaru, )
  1. elbüszkül