Japán

Főnév

片端

片端(かたはし) (katahashi, )
  1. egyik vége (valaminek)