Főnév

生産高

生産高(せいさんだか) (seisandaka, )
  1. gazdasági teljesítmény