Japán

Melléknév

疑い深い

(うたが)(ぶか) (utagaibukai, )
  1. bizalmatlan