Japán

Kifejezés

端を発する

(たん)(はっ)する (tan'ohassuru, )
  1. kivált