Japán

Főnév

自律神経

自律神経(じりつしんけい) (jiritsushinkei, )
  1. vegetatív idegrendszer