Főnév

資本家階級

資本家階級(しほんかかいきゅう) (shihonkakaikyū, )
  1. burzsoázia