Főnév

運転免許証

運転免許証(うんてんめんきょしょう) (untenmenkyoshō, )
  1. jogosítvány (vezetői)