Magyar

Kiejtés

  • IPA: [ ˈbɒki]

Tulajdonnév

Baki

  1. Családnév: A német eredetű, ’állat hímje’ jelentésű bak közszóból metaforikusan (hasonlóságon alapulva) Bak személynév jöhetett létre. Ennek -i birtokjellel ellátott alakjából is keletkezhetett a családnév, s akkor a jelentése ’Bak nevű személy fia, leszármazotta, Baké’. Létrejöhetett azonban falunév is magyar névadással (minden végződés vagy összetétel nélkül) ugyanabból a Bak személynévből, vagy keletkezhetett valamely Árpád-korban gyakori Ba- kezdetű keresztnevünk (Bagamér, Balduin, Baltazár, Barabás) egy szótagra (Ba-) rövidült változatából -ka kicsinyítő képzővel (Baka ~ Báka). Bak ~ Baka ~ Báka nevű településünk volt Abaúj, Bács, Gömör, Hunyad, Keve, Pozsega, Sopron, Szabolcs, Temes, Valkó, Vas, Zala vármegyében. Bármelyikhez járulhatott az ’onnan/oda való’ jelentésű -i képző, s így eredetre, származási helyre utaló családnév lett belőle. A Baka ~ Báka helységnevek Bakai ~ Bákai alakúak lettek ezzel a képzővel, a végükön -ai magánhangzó-találkozással (hiátussal). Ezt a magyar nyelv sokszor az -a- kivetésével oldotta föl, így is létrejöhetett a Baki névalak.

Változatok

Baky, Bakhi, Bakki, Bakky, Báki, Báky