Függelék:Kínai pinjin/q/qián

qián: , , , , , , , , (, , , , , , , , )