Függelék:Német főnevek határozott névelőinek rendszere


A határozott névelő (der bestimmte Artikel)

Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám
Alanyeset(Nominativ) der die das die
Birtokos eset (Genitiv) des der des der
Részes eset (Dativ) dem der dem den
Tárgyeset (Akkusativ) den die das die