„Szerkesztővita:5.38.165.230” változatai közötti eltérés

Eltávolította a lap teljes tartalmát
(Eltávolította a lap teljes tartalmát)
Címke: Oldal egésze eltávolítva
 
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‫ﺁﻣ]]
[[َﺪﻥ‬َ‫]]
[[ﺁﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺑﺴﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺑﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺗﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻮﺯﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺧﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺧﺮﻳﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺩﺭﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺩﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺩﻡ]]
[[ﺑﺰﺭگ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺩﻣﻜﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺩﻣﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺫﺭ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺁﺭﺍ‬]]
[[‫ﺁﺭﺍﺳﺘﻦ‬‫]]
[[ﺁﺭﺍء‬']]
[[‫ﺭﺃﻯ‬‫]]
[[ﺁﺭﺍﺳﺘﻦ‬]]
[[‫ﺁﺭﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺭﺍﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺭﻣﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺭﺯﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺭﺯﻭ]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬–]]
[[‫]]
[[ﺁﺭﺯﻭ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ُﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺭﻛﺎﺋﻴﻚ‬']]
[[‫]]
[[ﺁﺭﻣﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺁﺭﺍﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺭﻯ‬]]
[[á]]
[[‫]]
[[ﺁﺯﺍﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺯﺍﺩﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺯﺍﺭ‬]]
[[‫ﺁﺯﺭﺩﻥ‬‫]]
[[ﺁﺯﺭﺩﻥ‬]]
[[‫ﺁﺯﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺯﻣﺎ‬]]
[[‫ﺁﺯﻣﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺁﺯﻣﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺁﺯﻣﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺳﺎ‬]]
[[‫ﺁﺳﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺁﺳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺳﻤﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺳﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺁﺳﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺷﺎﻡ‬]]
[[‫ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺁﺷﺎﻡ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺁﺏ]]
[[ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺷﭙﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘَﺰ‬]]
[[‫ﭘُﺨﺘﻦ‬‫]]
[[ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬]]
[[–‫]]
[[ﺁﺷﭙﺰﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺷﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺷﺘﻰ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺷﺘﻰ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺷﻔﺘﻦ‬]]
[[‫ﺁﺷﻮﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺷﻨﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﺷﻮﺏ‬]]
[[‫ﺁﺷﻔﺘﻦ‬‫]]
[[ﺁﻏﺎﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻏﺎﺯﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻏﺎﺯﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺁﻏﺎﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻏﻮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﺁﻏﻮﺵ]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻓﺘﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻓﺘﺎﺑﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻓﺮﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺁﻓﺮﻳﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ‬]]
[[‫ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ‬‫]]
[[ﺁﻓﺮﻳﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻓﺮﻳﺪﻥ‬!]]
[[!]]
[[‫]]
[[ﺁﻗﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻻ‬]]
[[‫ﺁﻟﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺁﻟﻤﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻟﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺁﻻ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻟﻮﺩﻩ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[‫ﺁ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻧﻈﺮ]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[‫ﻧﻈﺮ‬‫]]
[[ﺁﻣﺮﺯ‬]]
[[‫ﺁﻣﺮﺯﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺁﻣﺮﺯﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺁﻣﺮﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‬]]
[[‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻰ‬']]
[[‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻰ‬]]
[['‫]]
[[ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺁﻣﻮﺯ‬]]
[[:]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[:]]
[[‫ﺑﻪ‬‫]]
[[ﺁﻣﻮﺯ‬]]
[[‫ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺁﻣﻮﺯﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻣﻴﺨﺘﻦ‬]]
[[‫ﺁﻣﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻣﻴﺰ‬]]
[[‫ﺁﻣﻴﺨﺘﻦ‬‫]]
[[ﺁﻥ‬]]
[[ِ]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﺁﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻧﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻧﺠﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺁﻧﺠﺎ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫ﺁﻧﻘﺪﺭ‬]]
[[ﻴ]]
[[ﺁﻥﻗﺪﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻧﻬﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺭ‬]]
[[‫ﺁﻭﺭﺩﻥ‬‫]]
[[ﺁﻭﺭﺩﻥ‬]]
[[‫ﺁﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﻳﺨﺘﻦ‬]]
[[‫ﺁﻭﻳﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺟﺎﺯﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﺍﺟﺒﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﻳﺰ‬]]
[[‫ﺁﻭﻳﺨﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻩ‬]]
[[!]]
[[‫]]
[[ﺁﻫﺴﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻫﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻫﻨﮕﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻫﻮ‬]]
[[‫ﺣﺘﻤﺎﻝ‬‫]]
[[ﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻳﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍِﺣﺘﻤﺎﻻﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬‫]]
[[ﺁﻳﻨﻪ‬]]
[[:]]
[[‫]]
[[ﺁﻳﻴﻨﻪ‬]]
[[‫ﺁﺋﻴﻨﻪ‬]]
[[']]
[[‫]]
[[ﺍﺑﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ‬]]
[[‫ﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‬‫]]
[[ﺍ‬‫]]
[[ﺍَﺑﺮﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺑﺮﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺗﺎﻕ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺗّﻔﺎﻕ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺣﻤﺪ‬]]
[[’]]
[[‫ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺣﻤﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺗّﻔﺎﻗ]]
[[ًﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺛﺮ‬]]
[[‫ﺍﺛﺮﺍﺕ‬]]
[[‫ﺁﺛﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺛﺮﺍﺕ‬]]
[[‫ﺁﺛﺎﺭ‬ِ]]
[[‫]]
[[ﺍﺛﺮ]]
[[ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﺮ‬]]
[[‫ﺭﻭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺛﺮ]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺧﺒﺎﺭ‬]]
[[‫ﺧﺒﺮ‬‫]]
[[ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ‬']]
[[‫ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ‬]]
[['‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬ζ‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺍﺧﺘﻼﻑ‬]]
[[‫ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[–‫]]
[[ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬]]
[[‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺩﺍﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺩﺍﻣﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺩﺍﻣﻪ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫ﺑﻪ‬‫]]
[[ﺍﺩﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺩﺑﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺩﺑﻴّﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺍ]]
[[ّﺩﻋﺎ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬ζ‫ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺍﺩﻭﻳﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺩﻳﺎﻥ‬]]
[[‫ﺩﻳﻦ‬‫]]
[[ﺍﺫﻫﺎﻥ‬]]
[[‫ﺫﻫﻦ‬‫]]
[[ﺍﺭﺍﺟﻴﻒ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺭﺑﺎﺏ‬]]
[[‫ﺏ‬ّ]]
[[‫]]
[[َﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺭﺯ‬]]
[[‫ﺍﺭﺯﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺍﺭﺯﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺭﺯﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺭﺯﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺍﺭﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺭﻭﭘﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺭﻭﻣﻴّﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺑَﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ُﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﻧﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ‬]]
[[‫ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ‬‫]]
[[ﺍﺳﺎﻣﻰ‬]]
[[‫ﺍِﺳﻢ‬‫]]
[[ﺍَﺳﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ُﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﺨﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﺨ]]
[[ِﺮ]]
[[ﺷﻨﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ُﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ‬']]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ِﺳ]]
[[ّﺮ‬‫]]
[[ﺍﺳﺮﻉ‬']]
[[‫ﺳﺮﻳﻊ‬]]
[[']]
[[‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﺍﺳﺮﻉ]]
[[ﻭﻗﺖ‬]]
[[']]
[[‫]]
[[ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ‬‫]]
[[ﺍﺳﻼﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﻼﻣﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺍِﺳﻢ‬]]
[[‫ﺍﺳﺎﻣﻰ‬‫]]
[[ﺍﺳ]]
[[ِﻢ]]
[[ﻣﻔﻌﻮﻝ‬]]
[[']]
[[‫]]
[[ﺍﺷﺎﺭﻩ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺳﻨﺎﺩ‬]]
[[‫ﺳﻨﺪ‬‫]]
[[ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ‬]]
[[‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ُﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺷﺘﻬﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺷﺨﺎﺹ‬]]
[[‫ﺷﺨﺺ‬‫]]
[[ﺍﺷﻐﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺷﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻳﺨﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻳﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺷﻜﺎﻝ‬]]
[[‫ﺷﻜﻞ‬‫]]
[[ﺍﺻﺮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ζ‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‬]]
[[ً]]
[[‫]]
[[ﺍﺻ‬]]
[[‫ﻼ‬‫]]
[[ﺍﺻﻼﺡ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ‬]]
[[=]]
[[‫]]
[[ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ‬]]
[[‫ﺍﺻﻼﺡ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺍِﺿﺎﻓﻪ‬]]
[[‘’]]
[[‫]]
[[ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻃﺒّﺎء‬']]
[[‫ﻃﺒﻴﺐ‬‫]]
[[ﺍﻃﺮﺍﻑ‬]]
[[‫ﻃﺮﻑ‬]]
[[ّ‫]]
[[ﺍﻃﻼﻉ‬']]
[[‫ﺍ]]
[[ّﻃﻼﻋﺎﺕ‬]]
[['‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬–]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻇﻬﺎﺭ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‬']]
[[‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ‬]]
[['ِ‫]]
[[ﻋﻠﻴﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ‬']]
[[‫ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ‬'‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[:]]
[[‫]]
[[ﻛﻪ‬‫]]
[[ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬']]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻋﺪﺍﺩ‬']]
[[‫ﻋﺪﺩ‬‫]]
[[ﺍﻋﺮﺍﺏ‬']]
[[‫ﻋﺮﺏ‬‫]]
[[ﺍﻏﺬﻳﻪ‬]]
[[‫ﻏﺬﺍ‬‫]]
[[ﺍﻏﻼﻁ‬]]
[[‫ﻏﻠﻂ‬‫]]
[[ﺍﻓﺖ‬]]
[[‫ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[–‫]]
[[ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[‫ﺍُﻓﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺘﺎﻥ]]
[[ﻭ]]
[[ﺧﻴﺰﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[‫ﺧﺎﺳﺘﻦ‬‫]]
[[ﺍﻓﺮﺍﺩ‬]]
[[‫ﻓﺮﺩ‬‫]]
[[ﺍﻓﺮﺍﺯ‬]]
[[‫ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻦ‬‫]]
[[ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﺍﻓﺮﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺍﻓﺮﻭﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺮﻭﺯ‬]]
[[‫ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺍﻓﺰﺍ‬]]
[[‫ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ‬‫]]
[[ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺪﺍ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ‬]]
[[‫ﺍﻓﺰﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺴﺮ‬]]
[[‫ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺍﻓﺴﺮ‬]]
[[‫ﻓﺴﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺸﺎﻥ‬]]
[[‫ﺍﻓﺸﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺍﻓﺸﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﺍﻓﺸﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺸﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺍﻓﺸﺮ‬]]
[[‫ﻓﺸﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺍﻓﻌﺎﻝ‬']]
[[‫ﻓﻌﻞ‬‫]]
[[ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﻐﺎﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﻜﺎﺭ‬]]
[[‫ﻓﻜﺮ‬‫]]
[[ﺍﻓﻜﻦ‬]]
[[‫ﺍﻓﻜﻨﺪﻥ‬‫]]
[[ﺍﻓﻜﻨﺪﻥ‬]]
[[‫ﺍﻓﻜﻦ‬]]
[[‫ﻓﻜﻨﺪﻥ‬ًّ]]
[[‫ﺍﻗﻼ‬‫]]
[[ﺍﻗ]]
[[ّﻠﻴّﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻗﻮﺍﻡ‬]]
[[‫ﻗﻮﻡ‬‫]]
[[ﺍﻛﺒﺮ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺍﮔﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﮔﺮﭼﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﮔﺮ]]
[[ﻧﻪ‬á]]
[[‫]]
[[ّﺍﻻ‬é]]
[[é‫]]
[[ﻭ]]
[[ّﺍﻻ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻵﻥ‬']]
[[‫]]
[[ﺍﻻﻍ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻟﺒﺴﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﺒﺎﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻟﺰﺍﻡ‬]]
[[‫ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ‬‫]]
[[ﺍﻟﻔﺒﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ‬]]
[[‫ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻣﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻭﺍﻣﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻣﺮﻭﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‬‫]]
[[ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻰ‬']]
[[‫ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻰ‬'‫]]
[[ﺍﻣﻜﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻣﻮﺍﻝ‬]]
[[‫ﻣﺎﻝ‬‫]]
[[ﺍﻣﻴﺪ‬]]
[[ِ]]
[[ُ]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺍ‬]]
[[‫ﻣﻴﺪ‬ِ]]
[[ُ]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺍ‬]]
[[‫ﻣﻴﺪ]]
[[ﺁﻧﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﺍﻧﺒﺎﺭ‬]]
[[‫ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻦ‬‫]]
[[ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﺍﻧﺒﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬]]
[[=‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬]]
[[‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺠﺎﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫ﺍﻧﺠﺎﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺪﺍ‬]]
[[‫ﺍﻧﺪﻭﺩﻥ‬‫]]
[[ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺍﻧﺪﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺪﺍﺯ‬]]
[[‫ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺍﻧﺪﺍﺯۀ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺶ]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺍﻧﺪﻭﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺪﻭﺩﻥ‬]]
[[‫ﺍﻧﺪﺍ‬]]
[[–‫]]
[[ﺍﻧﺪﻭﺯ‬]]
[[‫ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺍﻧﺪﻳﺶ‬]]
[[‫ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺍﻧﺪﻳﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺴﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ‬']]
[[‫]]
[[ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﺍﻧﻘﻼﺏ‬]]
[[‫ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﮕﺎﺭ‬]]
[[‫ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻦ‬‫]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﺍﻧﮕﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﮕﺸﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻦ‬]]
[[‫ﺍﻧﮕﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﮕﻴﺰ‬]]
[[‫ﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻦ‬‫]]
[[ﺍﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻭﺍﻣﺮ‬]]
[[‫ﺍﻣﺮ‬‫]]
[[ﺍﻭﺿﺎﻉ‬']]
[[‫ﻭﺿﻊ‬‫]]
[[ﺍﻭﻗﺎﺕ‬]]
[[‫ﻭﻗﺖ‬‫]]
[[ّﺍﻭﻝ‬]]
[[ً‫]]
[[ّﺍﻭﻻ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻭﻻﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﻟﺪ‬]]
[[‫]]
[[ّﺍﻭﻟﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻫﺎﻟﻰ‬]]
[[‫ﺍﻫﻞ‬]]
[[–‫]]
[[ﺍﻫﺪﺍﻑ‬]]
[[‫ﻫﺪﻑ‬‫]]
[[ﺍﻫﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻫﺎﻟﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺍﻫﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻯ‬]]
[[!‫]]
[[ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﺮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﺴﺖ‬]]
[[‫ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻥ‬‫]]
[[ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[‫ﺍﻳﺴﺖ‬]]
[[:‫ﺍﻳﺴﺘﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﺸﺎﻥ‬]]
[[‫ﺁﻧﻬﺎ‬‫]]
[[ﺍﻳﻤﻴﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻨﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻨﺠﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻦ]]
[[ﻃﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻦ]]
[[ﻃﻮﺭ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻨﻬﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻳﻦﻫﻤﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎ]]
[[ﺁﻧﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎ]]
[[ﺍﻳﻨﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺑﻚ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺭ‬]]
[[‘’]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺭﻫﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺑﺎﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺩﺁﻭﺭﺩﻩ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﺑﺮ]]
[[ﺑﺎﺩ]]
[[ﺭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺩﺍﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑُﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑَﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺭ‬]]
[[‫ﺑﺎﺭﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺑﺎﺭﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺭﺍﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺑﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯ‬]]
[[‫ﺑﺎﺧﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯﭘﺴﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯﺟﻮﺋﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ‬]]
[[‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻦ‬‫]]
[[ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻦ‬]]
[[‫ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ‬]]
[[‫ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ‬‫]]
[[ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯ]]
[[ﻫﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯﻯ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫ﺑﻮﺩﻥ‬ِ]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻋﺚ]]
[[ﺷﺪﻥ‬']]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫ﺑﺎﻋﺚ‬']]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬‫]]
[[ﺑﺎﻍ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻏﭽﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎ]]
[[ِﻍ]]
[[ﻭﺣﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﺑﺎﻑ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻓﺘﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻗﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻝ‬]]
[[‫ﺑﺎﻟﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺑﺎﻻ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺑﺎﻻﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻻ]]
[[ﺭﻓﺘﻦ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ‬']]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻟﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺑﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻧﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻭﺭ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻜﺮﺩﻧﻰ‬‫]]
[[ﺑﺎ]]
[[ﻫﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﺧﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎ]]
[[ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻫﻮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻳﺪ‬]]
[[:]]
[[‫]]
[[ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ‬‫]]
[[ﺑﺎﻳﺴﺖ‬]]
[[‫ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ‬]]
[[‫ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ‬]]
[[–‫ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻳﺴﺖ‬]]
[[‫ﺑﺎﻳﺪ‬‫]]
[[ﺑﺎ]]
[[ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‬]]
[[!‫]]
[[ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬]]
[[!]]
[[!]]
[[‫ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ‬‫ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺘﺎﺯﮔﻰ‬]]
[[‫ﺗﺎﺯﻩ‬ِِ‫ﺑﻪ‬]]
[[‫ﺑﺠﺎﻯ‬]]
[[‫ﺟﺎﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺠﺰ‬]]
[[‫ﺟﺰ‬‫ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ‬ّ]]
[[’‫ﺑﭽﮕﻰ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺑ]]
[[َ]]
[[ّﭽﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑ]]
[[َ]]
[[ّﭽﻪﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺤﺚ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺤﺚﺍﻧﮕﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺨﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺨﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺑﺨﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[–‫]]
[[ﺑَﺪ‬]]
[[‫]]
[[*]]
[[ﺑﺪ*]]
[[ﺁﻣﺪﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[*‫]]
[[ﺑﺪ]]
[[ﮔﺬﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[*]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺪﺑﺨﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺪﺑﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺪﺑﻴﻦ‬]]
[[‫ﺑﺪ]]
[[ﺩﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺑﺪﻝ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ِ‫ﺑﺪﻭﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑَﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑُﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﺍﺑﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﺑﺮﺍﺑ]]
[[ِﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑَﺮﺍﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﺍﺩﺭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ‬]]
[[–]]
[[‘’]]
[[ِ]]
[[‫ﺑﺮﺍﻯ‬‫]]
[[ﺑﺮﺍﻯ]]
[[ﺍﻳﻦ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺑﺮﺍﻯ]]
[[ﺍﻳﻨﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ‬]]
[[‫ﺑﺮﺧﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮ]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫ﺑﺮ]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ‬‫]]
[[ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ‬]]
[[*‫]]
[[ﺑﺮ]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[*]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﺩﺍﺭ‬]]
[[‫ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ‬‫]]
[[ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﺑﺮﺩﺍﺭ‬]]
[[+]]
[[‫]]
[[ﺑُﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺑَﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﺭﺳﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺭﻏ]]
[[ِﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﻏ]]
[[ِﻢ‬]]
[[‫ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ‬‫]]
[[ﺑﺮﻑ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﻑ]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﻕ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮگ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﮔﺮﺩ‬]]
[[‫ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ‬‫]]
[[ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ‬]]
[[‫ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ‬]]
[[‫ﺑﺮﮔﺮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﻧﺪﻩ‬]]
[[‫ﺑﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺑ]]
[[ُ]]
[[ُﺰﺭگ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺰﻭﺩﻯ‬]]
[[‫ﺯﻭﺩ‬‫]]
[[ﺑَﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﺑَﺲ*]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬*]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺴﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻪ]]
[[ﺑﺴﺎ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺑﻪ‬]]
[[‫ﺑﺴﺎﻥ‬ِ‫ﺳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﺑﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺴﺘﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺴﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺸﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺴﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺴﻴﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻄﺮﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻌﺪ‬']]
[[‘]]
[[’]]
[[ً]]
[[‫]]
[[ﺑﻌﺪﺍ‬']]
[[‫]]
[[ﺑﻌﺪ]]
[[ﺍﺯ‬']]
[[‫]]
[[ﺑﻌﺪ]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﻇﻬﺮ‬']]
[[‫]]
[[ﺑﻌﺪﻯ‬']]
[[‫]]
[[ﺑﻌﻀﻰ‬á']]
[[‫]]
[[ﺑﻌﻴﺪ‬']]
[[‫]]
[[ﺑﻐﻴﺮ‬]]
[[‫ﻏﻴﺮ‬‫]]
[[ﺑﻘّﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﮔﻮﻧﺔ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﮕﻮﻧﺔ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻠﺒﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺑ]]
[[َ]]
[[َﻠﺪ]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺑ]]
[[َ]]
[[َﻠﺪ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[–‫]]
[[ﺑﻠﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻠﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻠﻪ‬]]
[[á‫]]
[[ﺑﻠﻰ‬]]
[[á]]
[[‫]]
[[ﺑﻠﻴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻠﻴﻂ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻤﻮﻗﻊ‬']]
[[‫ﻣﻮﻗﻊ‬‫]]
[[ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﺑَﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺴﺘﻦ‬ِ]]
[[‫ﺑﻨﺪ]]
[[ﻛﻔﺶ‬‫]]
[[ﺑَﻨﺪﻭﺑَﺴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻨﻴﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﺒﻮ‬‫ﺑﺪﺑﻮ‬‫]]
[[ﺑﻮ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺱ‬]]
[[‫ﺑﻮﺳﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺑﻮﺳﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺳﻴﺪﻥ‬]]
[[:‫]]
[[ﺑﻮﺱ‬‫]]
[[ﺑﻮ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‘’]]
[[‫]]
[[ﺑﻬﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻬﺸﺖ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﻣﺪ‬‫ﺕ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻭﺳﻴﻠﺔ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪﻫﻴﭻﻭﺟﻪ‬]]
[[–‫]]
[[ﺑﻬﺘﺮ‬]]
[[ِ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ‬‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺤﻮﺻﻠﻪ‬]]
[[‫ﺣﻮﺻﻠﻪ‬‫]]
[[ﺑﻰﺧﺒﺮ‬]]
[[=]]
[[‫ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺨﺘﻦ‬]]
[[‫ﺑﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺨﻮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺪﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺮﻭﻥ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺑﻴﺮﻭﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﺑﻴﺮﻭﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻓﺘﻦ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺰ‬]]
[[‫ﺑﻴﺨﺘﻦ‬‫]]
[[ﺑﻴﺴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺶ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺸﺘﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺸﺘ]]
[[ِﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻰﺻﺒﺮﺍﻧﻪ‬]]
[[‫ﺻﺒﺮ‬‫]]
[[ﺑﻴﻘﺮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﻘﺮﺍﺭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﻜﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﻤﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﻦ‬]]
[[‫ﺩﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺑﻴﻨﺎ‬]]
[[‫ﺩﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺑﻴﻨﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺋﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺭﺗﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺭﻙ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺭﻭﺯﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺳﺦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺵ‬]]
[[‫ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭘﺎﺵ‬]]
[[:‫ﭘﺎﺷﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﻻ‬]]
[[‫ﭘﺎﻟﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﭘﺎﻟﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﭘﺎﻻ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﻧﺼﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﻳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﭘﺎﻳﺎﻥ]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻰ]]
[[ﭘﺎﻳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺋﻴﺪﻥ‬']]
[[‫ﭘﺎ‬]]
[[‫ﭘﺎﻳﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺎﺋﻴﺰ‬']]
[[‫]]
[[ﭘُﺨﺘﻦ‬]]
[[‫ﭘَﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘُﺨﺖ]]
[[ﻭ]]
[[ﭘَﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﭙﺨﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭘ]]
[[ِ]]
[[َﺪﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺪﺭﺑﺰﺭگ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺪﺭ]]
[[ﻭ]]
[[ﻣﺎﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺬﻳﺮ‬]]
[[‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ‬‫]]
[[ﭘﺬﻳﺮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﭘﺬﻳﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘَﺮ‬]]
[[‫ﭘﺮﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘُﺮ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﺍﻛﻦ‬]]
[[‫ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻥ‬]]
[[‫ﭘﺮﺍﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﭘﺮﺩﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﺩﺍﺯ‬]]
[[‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﭘﺮﺱ‬]]
[[‫ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘُﺮﺳﺎﻥ]]
[[ﭘُﺮﺳﺎﻥ‬:]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﺳﺖ‬]]
[[‫ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭘﺮﺳﺖ‬–]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﺳﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﺳﺸﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﺱ]]
[[ﻭ]]
[[ﺟﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﭘُﺮﺱ‬]]
[[ِ]]
[[‫]]
[[ﭘَﺮ‬]]
[[‫ﻧﺪﻩ‬َ‫]]
[[ﭘﺮﻭﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﻭﺭ‬]]
[[‫ﭘﺮﻭﺭﺩﻥ‬‫]]
[[ﭘﺮﻭﺭﺩﻥ‬]]
[[‫ﭘﺮﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﻭﻳﺰ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﻭﻳﻦ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﻫﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﻯ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﭘﺮﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﭘﺮ‬]]
[[:]]
[[‫ﭘﺮﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘﺮﻳﺮﻭﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﭘَﺰ‬]]
[[‫ﭘُﺨﺘﻦ‬‫]]
[[ﭘﺰﺷﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺰﺷﻜﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﮋﻣﺮ‬]]
[[‫ﭘﮋﻣﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﭘﮋﻣﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﭘﮋﻣﺮ‬]]
[[:‫ﭘﮋﻣﺮﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[–‫]]
[[ﭘﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﭘَﺲ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺲ]]
[[ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺲ]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺲ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺲ]]
[[ﻓﺮﺩﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘُﺴﺘﭽﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺴﺮﺍﻧﻪ‬]]
[[’]]
[[ِ‫ﭘﺸﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺸﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻠﻴﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻨﺞ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻨﺠﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻨﺪﺍﺭ‬]]
[[‫ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻦ‬‫]]
[[ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﭘﻨﺪﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻨﻬﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻨﻬﺎﻥ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻨﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻮ‬]]
[[‫ﭘﻮﺋﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘﻮﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻮﺵ‬]]
[[‫ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭘﻮﺵ‬]]
[[:]]
[[‫ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘﻮﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻮﻳﺎﻥ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﭘﻮﺋﻴﺪﻥ‬']]
[[‫ﭘﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺎﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺎﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺎﻧﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﭻ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﭽﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﭽﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭘﻴﭻ‬]]
[[:‫ﭘﻴﭽﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭘﻴﺪﺍ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺮﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ‬]]
[[‫ﭘﻴﺮﻫﻦ‬‫]]
[[ﭘﻴﺮﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺮﻫﻦ‬]]
[[:‫ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ‬‫]]
[[ﭘﻴﺶ‬]]
[[‘’]]
[[ِ]]
[[‫ﭘﻴﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺶ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺶ]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺁﻧﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺶ]]
[[ﺭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺸﺮﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺸﺮﻭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﻐﺎﻡ‬]]
[[!‫]]
[[ﭘﻴﻒ‬]]
[[!]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﻤﺎ‬]]
[[‫ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﭘﻴﻤﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﻮﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫ﭘﻴﻮﻧﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﻮﻧﺪ‬]]
[[‫ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ‬‫]]
[[ﺗﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎ‬]]
[[‘’]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺏ‬]]
[[‫ﺗﺎﻓﺘﻦ‬‫]]
[[ﺗﺎ]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺣﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎ]]
[[ﺣﺎﻻ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ‬í]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺗﺄﺛﻴﺮ‬']]
[[‫ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ‬'ِ]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﺮ‬‫ﺭﻭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺍﺭ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺟﻴﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺟﻴﻜﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺗﺎﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺭﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺭﻳﺦ‬]]
[[‫ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺭﻳﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺯ‬]]
[[‫ﺗﺎﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺗﺎﺯﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺘﺎﺯﮔﻰ‬‫]]
[[ﺗﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﺗﺎﺏ‬]]
[[:]]
[[‫ﺗﺎﺑﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺗﺎ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺎﻛﺴﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺄﻛﻴﺪ‬']]
[[‫ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ‬'ِ‫]]
[[ﺑَﺮ‬]]
[[‫ﺭﻭﻯ‬‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺄﻛﻴﺪﻯ‬']]
[[‫]]
[[ﺗﺒﺪﻳﻞ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫ﻳﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[–‫]]
[[ﺗﺒﺮﻳﻚ‬]]
[[‫ﺗﺒﺮﻳﻜﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻔﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺒﻌﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﺗﭗ‬]]
[[‫ﺗﭙﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺗﭙّﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﭙﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺗﭗ‬]]
[[ِ‫ﺗﺤﺖ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﻗﺮﺍﺭ]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﺗﺤﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺤﺴﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺤﺼﻴﻞ‬]]
[[‫ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺤﻘﻴﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺗﺨﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺨﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺨﺘﻪ]]
[[ﺳﻴﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺨﻔﻴﻒ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺨ]]
[[ِﻢ]]
[[ُﻣﺮﻍ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺪﺭﻳﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮ‬]]
[[:]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺍﺵ‬]]
[[‫ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺗﺮﺍﺷﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺗﺮﺍﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺍﻧﻪ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺍﻭ‬]]
[[‫ﺗﺮﺍﻭﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺗﺮﺍﻭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺗﺮﺍﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺗﻴﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺟﻤﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺗﺮﺟﻴﺢ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺩﻳﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺳﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺗﺮﺳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺳﻴﺪﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﺗﺮﺱ‬]]
[[:]]
[[‫ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺗﺮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﺷﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺗﺮﺷﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺗﺮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﻙ‬]]
[[‫ﺗﺮﻛﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺗﺮﻙ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﻛﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺗﺮﻙ‬]]
[[:‫ﺗﺮﻛﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺗِﺮﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺸﺨﻴﺺ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺸﺮﻳﻒ‬]]
[[‫ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ‬]]
[[=]]
[[‫]]
[[ﺗﺸﻨﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺸﻮﻳﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺼﻔﻴﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺼﻤﻴﻢ‬]]
[[‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻌﻄﻴﻞ‬']]
[[‫ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ‬]]
[[']]
[[=‫]]
[[ﺗﻌﻠﻴﻢ‬']]
[[‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬]]
[['‫]]
[[ﺗﻌﻤﻴﺮ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻐﻴﻴﺮ‬]]
[[‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ‬‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫ﻳﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻔﺎﻭﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻘﺎﺿﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺗﻘﺮﻳﺒ]]
[[ًﺎ‬]]
[[‫ﺗﺼﻮﺭ‬ّ]]
[[‫ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﺼﻮﻳﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻌﺎﺭﻑ‬']]
[[‫ﺗﻌﺎﺭﻓﺎﺕ‬'‫ﺗﻌﺠﺐ‬ّ]]
[[']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻌﺪﺍﺩ‬']]
[[‫]]
[[ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ]]
[[ﺍﺯ‬']]
[[–‫]]
[[ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬]]
[[‫ﺗﻜﻠﻴﻒ‬‫]]
[[ﺗﻜﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻜﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻜﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﺗﻜﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻜﺮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻜﺮﺍﺭ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻜﻠﻴﻒ‬]]
[[‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻜﻤﻴﻞ‬]]
[[–‫]]
[[ﺗﻜﻴﻪ‬]]
[[‫ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ζ‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[ِ]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﺮ‬‫ﺭﻭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻼﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬ζ‫ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺗﻠﺦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻠﻒ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻠﻔﻦ‬]]
[[‫ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻠﻔﻦ]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬ζ]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻠﻔﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻤﺎﺷﺎ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻤﺎﻡ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺗﻤﺎﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻤﺎﻡ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻤﺎﻡ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻤﺮﻳﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻤﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺗﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻦ*]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬*]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬‫]]
[[ﺗﻦ*]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬*]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺑﺮ]]
[[ﺗﻦ]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮ]]
[[ﺗﻦ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻨﺒﻚ‬]]
[[:]]
[[‫]]
[[ﺿﺮﺏ‬‫]]
[[ﺗﻨﺒﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻨﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻨﻬﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻠﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻪ]]
[[ﺗﻨﻬﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﺗﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ‬]]
[[‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬‫]]
[[ﺗﻮﺍﻥ‬]]
[[‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﺗﻮﺍﻧﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﺗﻮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮپ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮپﺑﺎﺯﻯ‬]]
[[’]]
[[‫ﺗﻮﺟﻪ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺗﻮﺳ‬‫ﻂ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﺻﻴﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﺿﻴﺢ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﺿﻴﺢ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﻓﻴﻖ‬]]
[[‫ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﻗّﻊ‬']]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﻗّﻒ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﻟﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﻣﺎﻥ‬]]
[[=]]
[[‫]]
[[ﺗﻮﻫﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺗﻮﻯ‬‫]]
[[ﺛﺎﻟﺜ]]
[[ًﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺛﺎﻧﻴ]]
[[ًﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺛﺎﻧﻴﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺛﺮ]]
[[َﻭﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺛﺮ]]
[[َﻭﺗﻤﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺛﻠﺚ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﺟﺎ‬]]
[[ِِ‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫ﺟﺎﻯ‬]]
[[‫ﺟﺎﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺎﻟﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺎﻣﻌﻪ‬']]
[[‫]]
[[ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺱ‬']]
[[‫]]
[[ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻰ‬']]
[[–‫]]
[[ﺟﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺎﻧﺐ‬]]
[[‫ﺟﻮﺍﻧﺐ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺟﺎﻧﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺎﻳﺰﻩ‬]]
[[‫ﺟﻮﺍﻳﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺪﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﺟﺪﻳﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺮﺃﺕ‬']]
[[‫]]
[[ﺟﺮﺋﺖ‬]]
[[‫ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬ζ‫ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬ζ‫ﺩﺍﺭ‬‫]]
[[ُﺟﺮﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺮﺋﺖ‬']]
[[‫ﺟﺮﺃﺕ‬‫]]
[[ﺑـ]]
[[ﺟﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑـ]]
[[ﺟﺰ]]
[[ﺍﻳﻨﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺴﺘﺠﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﺟﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﺟﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺴﺖ]]
[[ﻭ]]
[[ﺟﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﺴﺘﺠﻮ‬‫]]
[[ﺟﺸﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬ِ‫ﺟﺸﻦ]]
[[ﺗﻮﻟﺪ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ُﺟﻔﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﻚ]]
[[ُﺟﻔﺖ‬]]
[[‫]]
[[ِﺟﻠﺪ‬]]
[[–‫]]
[[ﺟﻠﺴﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻠﺴﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻠﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻠ]]
[[ِﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ‬]]
[[‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‬‫]]
[[َﺟﻤﻊ‬']]
[[‫]]
[[ﺟﻤﻌﻪ‬']]
[[‫]]
[[ﺟﻤﻠﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻤﻼﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻤﻠﺔ]]
[[ﻣﻮﺻﻮﻟﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‬]]
[[‫ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻨﺐ‬]]
[[‫ﺟﻨﺒﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺟﻨﺒﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺟﻨﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻬﺖ‬]]
[[ِ‫ﺟﻬﺖ‬‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[ِ‫ﺟﻬﺖ‬‫]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻬﻨّﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻴﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﺎپ‬]]
[[‫ﭼﺎﭘﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﭼﺎﭘﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭼﺎپ‬]]
[[:]]
[[‫ﺟﻨﺒﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﺎﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻨﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻨﮕﻴﺪﻥ‬ِ‫ﺟﻨﮓ]]
[[ﺟﻬﺎﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺬﻳﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﺎﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﺎﺋﻰ‬]]
[[‫ﭼﺎﻳﻰ‬‫]]
[[ﺟﻨﮕﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻨﮕﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺟﻨﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻨﻮﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻮ‬]]
[[‫ﺟﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﺟﻮﺍﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻮﺍﺏ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[َﺟﻪ‬]]
[[‫َﺟﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﺟﻬﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻬﺎﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻮﺍﻧﺐ‬]]
[[‫ﺟﺎﻧﺐ‬‫]]
[[ﺟﻮﺍﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻮﺍﻳﺰ‬]]
[[‫ﺟﺎﻳﺰﻩ‬‫]]
[[ﺟﻮﺟﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻮﺵ‬]]
[[‫ﺟﻮﺷﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺟﻮﺷﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺟﻮﺵ‬]]
[[:]]
[[‫ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ‬]]
[['‫]]
[[ﭼﭗ‬]]
[[‫ﭼﭙﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﭙﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭼﭗ‬]]
[[:]]
[[‫ﭼﭙﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﺮ‬]]
[[‫ﭼﺮﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﺮﺍ‬]]
[[é‫]]
[[ﭼﺮﺍ؟‬é]]
[[?]]
[[é‫]]
[[ﭼﺮﺍ]]
[[ﻛﻪ‬é]]
[[‫]]
[[ﭼﺮﺍﻍ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﺮﺥ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﺮﺧﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﺮﺧﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭼﺮﺥ‬]]
[[:]]
[[‫ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﺮﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﭼﺮ‬]]
[[:]]
[[‫ﭼﺮﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﺴﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭼﺴﺐ‬]]
[[:‫ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﺶ‬]]
[[‫ﭼﺸﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ِﭼﺸﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﺸﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭼﺶ‬]]
[[:]]
[[‫ﭼﺸﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﻄﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻘﺪﺭ‬]]
[[é‫]]
[[ﭼﻚ‬]]
[[‫ﭼﻜﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﻜﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻪﻛﺎﺭ‬]]
[[‫ﻛﺎﺭ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬ّ]]
[[‫ﭼﻜﻪ‬‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻜﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭼﻚ‬]]
[[:]]
[[‫ﭼﻜﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﮕﻮﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻼﻥ‬]]
[[‫ﭼﻼﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﭼﻼﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﭼﻼﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻠﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺏ‬]]
[[:]]
[[‫]]
[[ﭼﻢ‬]]
[[‫ﭼﻤﻴﺪﻥ‬‫ﭼﻨﺒﺎﺗﻤﻪ]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻤﺪﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻤﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﭼﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻨﺎﻥ‬]]
[[‫ﭼﻨﺎﻥ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻨﺪ‬]]
[[?‫]]
[[ﭼﻨﺪ]]
[[ﺑﺎﺭ‬]]
[[–]]
[[?‫]]
[[ﭼﻨﺪ]]
[[ﺳﺎﻟﻪ‬]]
[[?‫]]
[[ﭼﻨﺪ]]
[[ﻭﻗﺖ‬]]
[[?‫]]
[[ﭼﻨﺪﻡ؟‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻨﺪﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻨﺪﻳﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻨﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻪ*]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬*]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬’]]
[[?]]
[[‫]]
[[ﭼﻪﻛﺎﺭ‬]]
[[‫ﭼﻜﺎﺭ‬‫]]
[[ﭼﻪ]]
[[ﻭﻗﺖ‬]]
[[?]]
[[?‫]]
[[ﭼﻬﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻬﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﭼﻰ‬]]
[[‫ﭼﻪ‬‫]]
[[ﭼﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﺎﺿﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﺎﻓﻆ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﺣﺎﻓﻈﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﺎﻝ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺯﻣﺎﻥ]]
[[ﺣﺎﻝ‬‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﺣﺎ]]
[[ِﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ‬]]
[[–‫]]
[[ﺣﺎﻻ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﺎﻟﺖ‬]]
[[‫ﺣﺎﻻﺕ‬‫]]
[[ﺣﺒﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺣﺘّﺎ‬]]
[[‫ﺣﺘّﻰ‬‫]]
[[ﺣﺘﻤ]]
[[ًﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﺘّﻰ‬]]
[[‫ﺣﺘّﺎ‬‫ﺣﺪ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺯﻳﺎﺩﻩ]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺣﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﺪﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﺬﻑ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[َﺣﺮﻑ‬]]
[[=]]
[[‫]]
[[ﺯﺩﻥ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫ﺮﺣﺮﻑ‬َ]]
[[ُ‫]]
[[ﭘ‬]]
[[‫]]
[[َﺣﺮﻑ‬]]
[[‫ﺣﺮﻭﻑ‬ُ]]
[[‫]]
[[ﺍﺿﺎﻓﻪ‬‫]]
[[ﺣﺮﻑ‬]]
[[‫ﻑ]]
[[ﺭﺑﻂ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﺮ‬]]
[[‫]]
[[ُﺣﺮﻭﻑ‬]]
[[‫َﺣﺮﻑ‬‫]]
[[ﺣﺴﻦ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ِﺣﻔﻆ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫ﺣﻖ‬ّ]]
[[‫ﺣﻘﻮﻕ‬‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﻘﻮﻕ‬]]
[[‫ﺣﻖ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺣﻘﻮﻕ]]
[[ﺑﺸﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﻘﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ‬]]
[[‫ﺣﻜﺎﻳﺖ‬‫]]
[[ﺣﻜﺎﻳﺖ‬]]
[[‫ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﻠﻮﺍ‬]]
[[‫ﺣﻤﺎﻡ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺣﻤﻠﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﻮﺻﻠﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻰﺣﻮﺻﻠﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﻴﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﻴﺎﺗﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﻴﺎﻁ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﻴﺮﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺣﻴﺮﺕﺍﻧﮕﻴﺰ‬‫]]
[[ﺣﻴﻮﺍﻥ‬]]
[[‫ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ‬‫]]
[[ﺧﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺎﺭﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﺎﺭﺟﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺣﻔﻆ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺣﻔﻆ]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺎﺭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﺎﺭ‬]]
[[:]]
[[‫ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫ﺧﺎﺭﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﺎﺳﺘﻦ‬]]
[[‫ﺧﻴﺰ‬]]
[[‫ﺑﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺎﻃﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺨﺎﻃ]]
[[ِﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺧﺎﻃ]]
[[ِﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺧﺎﻃﺮ]]
[[ﺁ]]
[[َﻭﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺧﺎﻃﺮ]]
[[ﺑُﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑَﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺧﺎﻃﺮ]]
[[ﺭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺧﺎﻃﺮ*]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[*]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‫]]
[[*]]
[[ﺧﺎﻃﺮ*]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺧﺎﻃﺮ*]]
[[ﺭﻓﺘﻦ‬]]
[[*]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺎﻣﺴ]]
[[ًﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺎﻣﻮﺵ‬]]
[[≠]]
[[‘’]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬ζ‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺎﻧ]]
[[ُﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺒﺮ‬]]
[[‫ﺍﺧﺒﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎ]]
[[ﺧﺒﺮ]]
[[ﺑﻮﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺒﺮ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺒﺮ]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎ]]
[[ﺧﺒﺮ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺒﺮﺳﺎﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺠﺎﻟﺖ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﻛﺸﻴﺪﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺠﺎﻟﺖﺁﻭﺭ‬‫]]
[[ﺧﺠﺎﻟﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺪﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺪﺍ]]
[[ﺣﺎﻓﻆ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺪﺍﻳﺎ‬]]
[[!‫]]
[[ﺧﺪﻣﺖ‬]]
[[‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮ‬]]
[[‫ﺧﺮﻳﺪﻥ‬ζ]]
[[‫]]
[[ﺧﺮﺍﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮﺍﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮﺍﺷﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﺮﺍﺷﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﺮﺍﺵ‬]]
[[:‫ﺧﺮﺍﺷﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﺮﺍﻡ‬]]
[[‫ﺧﺮﺍﻣﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﺮﺍﻣﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﺮﺍﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮﺑﺰﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮﺝ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﺧُ]]
[[ﺮﻣﺎ‬]]
[[–‫]]
[[ﺧﺮﻭﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮﻭﺷﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﺮﻭﺷﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﺮﻭﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮﻳﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺧﺮﻳﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺰ‬]]
[[‫ﺧﺰﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﺰﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﺰ‬]]
[[:]]
[[‫ﺧﺰﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﺴﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺴﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻨﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﺸﻚ‬]]
[[ّ]]
[[‫ﺧﻂ‬]]
[[ّ]]
[[‫ﺧﻄﻰ‬‫]]
[[ﺧﻄﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻔﺘﻦ‬]]
[[‫ﺧﻮﺍﺏ‬]]
[[‫ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﻠﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺧﻠﻴﺞ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻢ‬]]
[[‫ﺧﻤﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻤﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻤﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﻢ‬]]
[[:]]
[[‫ﺧﻤﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﻤﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻤﻴﺮ]]
[[ﺩﻧﺪﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻨﺪ‬]]
[[‫ﺧﻨﺪﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﻨﺪﺍﻥ‬]]
[[‫ﺧﻨﺪﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﻨﺪﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﻨﺪ‬]]
[[:]]
[[‫ﺧﻨﺪﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻨﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[*]]
[[ﺧﻨﺪﻩ*]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﻔﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[*]]
[[*]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‫]]
[[*]]
[[*]]
[[ﺑُﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑَﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﺏﺁﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﻮﺍﺏ‬]]
[[:‫ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﻮﺍﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ‬]]
[[‫ﺧﻮﺍﻩ‬]]
[[‫ﻛﻪ‬‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﻛﺴﻰ]]
[[ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻥ‬]]
[[‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﻮﺍﻧﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﻮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻩ‬]]
[[‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍ]]
[[َﻫﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻫﺮ]]
[[ﺑﺮﺍﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻫﺮ]]
[[ﻭ]]
[[ﺑﺮﺍﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻫﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺧﻮﺍﻩ]]
[[ﻧﺎﺧﻮﺍﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻫﻰ]]
[[ﻧﺨﻮﺍﻫﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺩ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺩﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺩﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺩﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫ﺧﻮﺭﺩﻥ‬‫]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ‬]]
[[‫ﺧﻮﺭ‬]]
[[‘]]
[[’]]
[[:‫]]
[[ﺧﻮﺭﺍﻧﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﻮﺭﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻧﻰ‬]]
[[–‫]]
[[ﺧﻮﺵ‬]]
[[‫]]
[[*]]
[[ﺧﻮﺵ*]]
[[ﺁﻣﺪﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[*‫]]
[[ﺧﻮﺵ]]
[[ﮔﺬﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬*]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﺒﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ‬]]
[[‫ﺧﻮﺵ]]
[[ﺩﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﮕﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﻳﺶ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻴّﺎﻁ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﺧﻴّﺎﻃﻰ‬]]
[[’‫]]
[[ﺩﺍﻧِﺶﺁﻣﻮﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻴﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬‫]]
[[ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﻧﻪ‬]]
[[‘’]]
[[‫]]
[[ﺧﻴﺮﻩ]]
[[ﺷﺪﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻴﺰ‬]]
[[‫ﺧﺎﺳﺘﻦ‬‫]]
[[ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻴﺲ‬]]
[[‫]]
[[ُﺩﺧﺘَﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻴﺴﺎﻥ‬]]
[[‫ﺧﻴﺴﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺧﻴﺴﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﺧﻴﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻴﻠﻰ‬]]
[[é]]
[[‫]]
[[ﻛﺸﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺶ‬]]
[[‫ﺍﺯ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺩﺍﺧﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﺁﻭﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺭ‬‫]]
[[ﺩﺍﺧﻠﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[َﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫ﺩﺍﺷﺘﻦ‬‫]]
[[َﺩﺭﺟﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭﺍ‬]]
[[’ِ‫]]
[[ﺩ]]
[[َﺭﺧﺖ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺩﺍﺭﺍﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺧﺶ‬]]
[[‫ﺩﺭﺧﺸﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺩﺍﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺧﺸﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺩﺭﺧﺶ‬‫]]
[[ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺧﻮﺭ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺩﺭﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﻍ‬]]
[[≠]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﻥ‬]]
[[‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﻣﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺮ*]]
[[ﺩﺭﺩ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬*]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﻧﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﻥ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺩﺭﺩ]]
[[َﺳﺮ‬]]
[[:]]
[[‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺩﺭﺩﺁﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﻧﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﻣﺜﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺳﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﻭﻍ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻔﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ‬]]
[[ِ‫ﺩﺭﻭﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﻳﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﻓﺘﻦ‬ζ‫]]
[[ﻳﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺯﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺯﺩ‬]]
[[‫ﺩﺯﺩﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺩﺯﺩﻳﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺯﺩ‬]]
[[‫]]
[[َﺩﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺳﺘﺸﻮﺋﻰ‬']]
[[‫ﺩﺳﺖ]]
[[ﺷﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺳﺘﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[َﺩﺳﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺷﻤﻦ‬]]
[[‫]]
[[ُﺩﻋﺎ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻋﺎﺋﻰ‬'']]
[[‫ﺩﻋﺎﻳﻰ‬‫ﻋﻮﺕ‬‫ﺩ‬َ]]
[[َ]]
[[']]
[[‫ﻋﻮﺕ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬َ]]
[[‫]]
[[َﺩ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻓﺎﺗﺮ‬]]
[[‫ﺩﻓﺘﺮ‬‫]]
[[َﺩﻓﺘَﺮ‬]]
[[‫ﺩﻓﺎﺗﺮ‬–‫]]
[[ﺩﻓﺘ]]
[[ِﺮ]]
[[ﺗﻠﻔﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻓﻌﻪ‬']]
[[‘’]]
[[‫]]
[[ﺩﻓﻌﺎﺕ‬]]
[['‫]]
[[ﺩﻗﺎﻳﻖ‬]]
[[‫ﺩﻗﻴﻘﻪ‬‫]]
[[ﺩﻗّﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻗﻴﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻗﻴﻘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻗﺎﻳﻖ‬‫]]
[[ُﺩﻛﺘُﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺯﻯ‬]]
[[‫ﺩﻳﮕﺮﮔﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[–‫]]
[[ﺩِﻝ‬]]
[[‘’]]
[[ِ‫ﺑﺮﺍﻯ‬‫]]
[[ﺩﻝ*]]
[[ﺗﻨﮓ]]
[[ﺷﺪﻥ‬*]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻝ*]]
[[ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ‬*]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺍﻩ‬]]
[[ِ‫ﺑﻪ]]
[[ﺣﺎ]]
[[ِﻝ‬]]
[[‫ﺑﺮﺍﻯ‬‫]]
[[ﺩﻝ*]]
[[ﺳﻮﺧﺘﻦ‬*]]
[[‫]]
[[ﺳﻮﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻻﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻻﻳﻞ‬]]
[[‫ﺩﻟﻴﻞ‬‫]]
[[ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻟﻴﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻻﻳﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻣﻴﺪﻥ‬‫]]
[[َﺩﻣﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻣﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺩﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻧﺒﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺸﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻧﺒﺎ]]
[[ِﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺸﺘﻦ‬ζ‫ﮔﺮﺩ‬‫]]
[[ﺩﻧﺪﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻧﻴﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺩﻧﻴﺎ]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺩﻧﻴﺎ]]
[[ﺁﻭﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺮ]]
[[ﺩﻭ‬]]
[[‫]]
[[ُﺩﻭ‬]]
[[‫ﺩﻭﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﺩﻭﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺍﻥ]]
[[ﺩﻭﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺩﻭﺯ‬]]
[[‫ﭼﺸﻢ]]
[[ﺩﻭﺧﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫ﻧﮕﺎﻩ]]
[[ﺭﺍ]]
[[ﺩﻭﺧﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺩﻭﺵ‬]]
[[:‫ﺩﻭﺷﻴﺪﻥ‬ِ‫]]
[[ُﺩﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺪﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻳﺨﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻳﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺯ‬]]
[[‫ﺩﻭﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺩﻭﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺳﺖ]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺳﺖ]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺩﻭﺷﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﺷﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺩﻭﺵ‬]]
[[:]]
[[‫ﺩﻭﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺩﻭ]]
[[ﻗﻠﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﻝ‬]]
[[‫ﺩﻭﻟﺖ‬‫]]
[[ﺩﻭﻟﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﻝ‬‫]]
[[ﺩﻭﻟﺘﻰ‬]]
[[‫ﺩﻭﻡ‬ّ]]
[[‫ﺩﻭﻣ]]
[[ًﺎ‬ّ]]
[[‫ﺩﻭﻣﻴﻦ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ُﺩﻭ‬]]
[[:]]
[[‫ﺩﻭﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻭﻳﺴﺖ‬]]
[[‫]]
[[َﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[َﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫ﺩﺍﺩﻥ‬‫]]
[[َﺩﻫﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[َﺩ]]
[[َﻫﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﺪﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﺪﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﺮ*]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﺮﻭﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﻜﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﮕﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻓﻌﺔ]]
[[ﺩﻳﮕﺮ‬']]
[[‘]]
[[’ِ‫ﺳﺎﻋﺖ]]
[[ﺩﻳﮕﺮ‬‫]]
[[ﻳﻚ‬]]
[[']]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﺩﻳﮕﺮﮔﻮﻥ‬]]
[[‫ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ‬‫]]
[[ﺩﻳﻦ‬]]
[[‫ﺍﺩﻳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﻨﺪﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﻮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺫﻫﻦ‬]]
[[‫ﺍﺫﻫﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺫﻫﻦ]]
[[ﺳﭙﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍ‬]]
[[‘]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﺑﻌ]]
[[ًﺎ‬']]
[[‫]]
[[ﺭﺍﺟﻊ]]
[[ﺑﻪ‬']]
[[‫]]
[[ﺭﺍﺣﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪﺭﺍﺣﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮﺍﺣﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﺩﻳﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﺳﺘﺶ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﺿﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺧﻮﺩ]]
[[ﺭﺍﺿﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﻥ‬]]
[[‫ﺭﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺭﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﻩ]]
[[ﺭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺍﻫﺮﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺃﻯ‬']]
[[‫ﺁﺭﺍء‬]]
[['‫]]
[[ﺭﺃﻯ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬']]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬‫]]
[[ﺭﺃﻯﮔﻴﺮﻯ‬']]
[[‫]]
[[ﺭﺑﺎ‬]]
[[‫ﺭﺑﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺭﺑﻂ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺑﻊ‬']]
[[‫]]
[[ﺭﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺭﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺩ]]
[[ﺷﺪﻥ]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[–‫]]
[[ﺭﺩﻳﻒ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺯﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺯﻣﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺭﺯﻣﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺭﺯﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺱ‬]]
[[‫ﺭﺳﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺭﺳﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺳﺎﻥ‬]]
[[‫ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﺭﺳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[َﺭﺳﺘﻦ‬]]
[[‫ﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ُﺭﺳﺘﻦ‬]]
[[‫ﺭﻭ‬]]
[[:]]
[[‫ﺭﻭﻳﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺳﻤﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺳﻴﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺳﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻧﻈﺮ]]
[[ﺭﺳﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻧﻈﺮ‬‫]]
[[ﭼﻪ]]
[[ﺭﺳﺪ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺳﻴﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﺭﻳﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺷﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺷﺘﺔ]]
[[ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺷﻮﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺿﺎﻳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻋﺎﻳﺖ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻓﺘﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ُﺭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﺭﻭﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻓﺖ]]
[[ﻭ]]
[[ﺁﻣﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻗﺺ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻗﺼﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺭﻗﺼﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻗﺼﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻗﺺ‬]]
[[:]]
[[‫ﺭﻗﺼﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺭﻡ‬]]
[[‫ﺭﻣﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ُﺭﻣﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻣﻴﺪﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﺭﻡ‬]]
[[:‫ﺭﻣﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺭﻧﺞ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻧﺠﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻧﺠﻴﺪﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﺭﻧﺞ‬]]
[[:]]
[[‫ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺭﻧﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫ﺭﻓﺘﻦ‬‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭﺋﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ُﺭﺳﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[َﺭﻭﺍﻥ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ‬‫]]
[[ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭﺯ]]
[[ﺗﻮﻟﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭﺷﻦ‬]]
[[‘’]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭﺷﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ُﺭﻓﺘﻦ‬ِ]]
[[‫ﺭﻭﻯ‬‫]]
[[ﺭﻭﺋﻴﺪﻥ‬']]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[:]]
[[‫ﺭﻭﻳﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[َﺭﻫﻴﺪﻥ‬]]
[[‫َﺭﺳﺘﻦ‬‫]]
[[ﺭﻫﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻫﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻳﺎﺿﻰ‬]]
[[‫ﺭﻳﺎﺿﻴّﺎﺕ‬‫]]
[[ﺭﻳﺨﺘﻦ‬]]
[[‫ﺭﻳﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻳﺨﺖ]]
[[ﻭ]]
[[ﭘﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻳﺰ‬]]
[[‫ﺭﻳﺨﺘﻦ‬‫]]
[[ﺭﻳﺲ‬]]
[[‫ﺭﺷﺘﻦ‬‫]]
[[ﺭﻳﺸﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺋﻴﺲ‬']]
[[‫ﺭﺅﺳﺎ‬]]
[['‫]]
[[ﺭﺋﻴﺲ]]
[[ﺟﻤﻬﻮﺭ‬']]
[[‫]]
[[ﺯﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺍﺩﻥ‬]]
[[‫ﺯﺍﺋﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺯﺍﺩﻥ‬]]
[[‫ﺯﺍ‬]]
[[‫ﺯﺍﺋﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺯﺍﻧﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺍﺋﻴﺪﻥ‬']]
[[‫ﺯﺍ‬]]
[[‫]]
[[َﺯﺑﺎﻥ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺯﺑﺎﻥ]]
[[ﻣﺎﺩﺭﻯ‬‫]]
[[ﺯﺩﺍ‬]]
[[‫ﺯﺩﻭﺩﻥ‬‫]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[–‫]]
[[ﺯﺩﻭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺩﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺭﻧﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺭﻧﮕﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺷﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺷﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻣﺎﻥ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺯﻣﺎﻥ]]
[[ﺣﺎﻝ‬‫]]
[[ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻣﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺯﻣﻴﻦ]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻰ‬]]
[[‫]]
[[َﺯﻥ‬]]
[[‫ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻧﺎﻧﻪ‬]]
[[’‫]]
[[ﺯﻧﺒﻴﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻧﺪﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻧﺪﮔﻰ‬]]
[[=]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻧﺪﻩ‬]]
[[!]]
[[‫]]
[[ﺯﻧﺪﻩ]]
[[ﺑﺎﺩ‬]]
[[!]]
[[!‫]]
[[ﺯﻧﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻧﮓ]]
[[ﺯﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻭﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪﺯﻭﺩﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺰﻭﺩﻯ‬]]
[[–‫]]
[[ﺯﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺰﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺯﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻯ‬]]
[[‫ﺯﻳﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﺯﻳﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻳﺎﺩﻯ‬í]]
[[‫]]
[[ﺯﻳﺐ‬]]
[[‫ﺯﻳﺒﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺯﻳﺒﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻳﺒﺎﺋﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﺯﻳﺒﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺯﻳﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻳﭗ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻳﺮﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻳﺮﻙ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻳﺮﻛﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻳﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﺯﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻳﻨﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎ‬]]
[[‫ﺳﺎﺋﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺳﺎﺏ‬]]
[[‫ﺳﺎﺑﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺳﺎﺑﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺳﺎﺏ‬]]
[[‫ﺳﺎﺋﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺳﺎﺣﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺳﺎﺯ‬]]
[[‫ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﺯ‬]]
[[‫ﺳﺎﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺳﺎﻋﺎﺕ‬']]
[[‫ﺳﺎﻋﺖ‬‫]]
[[ﺳﺎﻋﺖ‬']]
[[‫]]
[[ﺳﺎﻋﺎﺕ‬]]
[['‫]]
[[ﺳﺎﻗﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻜﻨﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﻻﻧﻪ‬]]
[[‫ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﻟﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﻳﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺎﺋﻴﺪﻥ‬']]
[[‫ﺳﺎ‬]]
[[:‫ﺳﺎﺑﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺳﺒﺐ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫ﺳﺒﺐ‬ِ]]
[[‫]]
[[ﺳﺒﺐ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫ﺳﺒﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬‫]]
[[ﺳﺒﺒﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺒﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺒﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺒﺰﻯ‬]]
[[‫ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺒﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﭙﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﭙﺎﺭ‬]]
[[‫ﺳﭙﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺳﭙﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺳﭙﺮ‬]]
[[‫ﺳﭙﺎﺭ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺳﺘﺎﺭِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺘﺎ‬]]
[[‫ُﺳﺘﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺳﺘﺎﻥ‬]]
[[‫ﺳﺘﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺳﺘﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﺳﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ِﺳﺘﺎﻳﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺘﺮ‬]]
[[‫ﺳﺘﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺳﺘﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺳﺘﺮ‬]]
[[‫]]
[[ُﺳﺘﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺘﺎ‬]]
[[‫]]
[[ُﺳﺘﻮﺩﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺤﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺤﺮﺧﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺨﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺨﺘﮕﻴﺮﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺨﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺳﺨﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺴﺨﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺨﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻔﺘﻦ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ‬]]
[[‫ﺳﺨﻦ]]
[[ﺭﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺳﺨﻨﮕﻮ‬]]
[[‫ﺳﺨﻦ]]
[[ﮔﻔﺘﻦ‬‫]]
[[َﺳﺮ‬]]
[[‫]]
[[ُﺳﺮ‬]]
[[‫ُﺳﺮﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ِﺳ]]
[[ّﺮ‬]]
[[‫ﺍﺳﺮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ُﺳﺮﺍ‬]]
[[‫ُﺳﺮﻭﺩﻥ‬‫]]
[[ﺳﺮﺑﺎﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺮﺥ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺮﺩ‬]]
[[‫]]
[[*]]
[[*ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺮ*]]
[[ﺩﺭﺩ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬*]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺮﺯﻧﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬–‫]]
[[ُﺳﺮ]]
[[َﻋﺖ‬']]
[[‫]]
[[ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺴﺮﻋﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺮﻓﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺳﺮﮔﺮﻡ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺮﮔﺮﻡ]]
[[ﻛﻨﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ُﺳﺮﻭﺩ‬]]
[[‫]]
[[ُﺳﺮﻭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ُﺳﺮﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ُﺳﺮﻳﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ُﺳﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺮﻳﻊ‬']]
[[‫]]
[[ﺳﺮﻳﻌ]]
[[ًﺎ‬']]
[[‫]]
[[ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻌﺪﻯ‬']]
[[‫]]
[[ﺳﻌﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﺴﺎﻋﻰ‬]]
[['‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻔﺎﺭﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻔﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻔﻴﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺳﺖ‬]]
[[–‫]]
[[ﺳﻘﻒ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻜﻨﻪ‬]]
[[‫ﺳﺎﻛﻦ‬‫]]
[[ﺳﻜﻮﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻼﻡ‬]]
[[‫ﮔﻔﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﮔﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻠﻴﻘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻰﺳﻠﻴﻘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻰﺳﻠﻴﻘﮕﻰ‬]]
[[‫ﺳﻦ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺳﻨّﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻨّﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻨﺪ‬]]
[[‫ﺍﺳﻨﺎﺩ‬‫]]
[[ﺳﻨﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻨﮕﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻮ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﺳﻮﻯ‬ِ‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫ﺳﻮﻯ‬‫]]
[[ﺳﻮﺍﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻰﺳﻮﺍﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻴﺴﻮﺍﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺳﻮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬ζ‫ﺷﻮ‬‫]]
[[ﺳﺆﺍﻝ‬']]
[[‫ﺳﺆﺍﻻﺕ‬'‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻮﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺳﻮﺯ‬]]
[[:‫ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻮﺯ‬]]
[[‫ﺳﻮﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺳﻮﺯﺍﻥ‬]]
[[‫ﺳﻮﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺳﻮﺯﺵ‬]]
[[‫ﺳﻮﻡ‬ّ]]
[[‫ﺳﻮﻣ]]
[[ًﺎ‬ّ]]
[[‫ﺳﻮﻣﻴﻦ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺳﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﺎﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﺎﻫﭙﻮﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﺐ]]
[[ﺯﻣﻴﻨﻰ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﺳﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﺰﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﺼﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﮕﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺸﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﻨﻤﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﻨﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﻴﻨﻪ]]
[[ﺯﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎ‬]]
[[‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﺷﺎﺥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﺧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﺩﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ِ]]
[[']]
[[‫ﺷﻌﺮﺍ‬]]
[['‫ﺷﺎﻋﺮ‬ِ]]
[[']]
[[‫ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ‬ِ]]
[[']]
[[‫ﺷﺎﻋ]]
[[ِﺮﻩ‬‫]]
[[ﺷﺎﮔﺮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ّﺍﻭﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﻳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﻳﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﻳﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﺷﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺷَ]]
[[ﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺒﺎﻫﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺒﻜﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺒﻴﻪ‬]]
[[ِ‫ﺷﺒﻴﻪ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫ﺷﺒﻴﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺘﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ‬‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﺷﺘﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺘﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺘﺮﻣﺮﻍ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺠﺎﻉ‬']]
[[‫]]
[[ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ‬']]
[[‫]]
[[ﺷﺨﺺ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺷﺨﺎﺹ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺨﺼﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺮﺍﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺮﺍﻳﻂ‬]]
[[‫]]
[[=]]
[[ﺷﺮﻁ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺮﻁ‬]]
[[‫ﺷﺮﻭﻁ‬ِ‫]]
[[ﺁﻧﻜﻪ‬]]
[[‫ﺷﺮﻁ]]
[[ﺍﻳﻨﻜﻪ‬‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺷﺮﻃﻰ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺮﻃﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺮﻕ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺮﻗﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺮﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺮﻣﻨﺎﻙ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺮﻭﻉ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫ﺑﻪ‬‫]]
[[ﺷﺴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺴﺘﺸﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺴﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺴﺖ]]
[[ﻭ]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫ﺷﺴﺘﺸﻮ‬‫]]
[[ﺷﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺸﺼﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺼﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻄﺮﻧﺞ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻌﺎﺭ‬']]
[[‫]]
[[ﺷﻌﺮ‬']]
[[‫ﺍﺷﻌﺎﺭ‬'ِ‫]]
[[ﺷﻌﺮﺍ‬']]
[[‫ﺷﺎﻋﺮ‬‫]]
[[ﺷﻐﻞ‬]]
[[‫ﻣﺸﺎﻏﻞ‬]]
[[–‫]]
[[ﺷﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻜﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻜﺎﺭﭼﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻜﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻜﺴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻜﺴﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻜﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﺷﻜﻦ‬]]
[[:]]
[[‫ﺷﻜﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺷﻜﻞ‬]]
[[‫ﺍﺷﻜﺎﻝ‬‫]]
[[ﺷﻜﻼﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻜﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻜﻦ‬]]
[[‫ﺷﻜﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﺷﻜﻨﺠﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻤﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻤﺎﺭ‬]]
[[‫ﺷﻤﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺷﻤﺎﺭ]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻤﺎﺭﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻤﺎﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻤﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻤﺎ]]
[[ِﻝ]]
[[ﻏﺮﺑﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻤﺮ‬]]
[[‫ﺷﻤﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺷﻤﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺷﻤﺮ‬]]
[[–]]
[[‫ﺷﻤﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻨﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ِﺷﻨﺎﺧﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ‬]]
[[‫ﺷﻨﺎﺱ‬]]
[[:]]
[[‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺷﻨﺎﺱ‬]]
[[‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﺷﻨﺒﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻨﻒ‬]]
[[‫ﺷﻨﻔﺘﻦ‬‫]]
[[ﺷﻨﻔﺘﻦ‬]]
[[‫ﺷﻨﻒ‬]]
[[‫ﺷﻨﻮ‬]]
[[‫ﺷﻨﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺷﻨﻮ‬]]
[[‫ﺷﻨﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺷﻨﻮﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻨﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺷﻨﻮ‬]]
[[‫ﺷﻨﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﺷﻨﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺷﻨﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻨﻴﺪﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫ﺷﺪﻥ‬‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫ﺷﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﺷﻮﺭ‬]]
[[‫ﺷﻮﺭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺷﺴﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮﺭﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮﺭﺷﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮﺭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﺷﻮﺭ‬]]
[[:]]
[[‫ﺷﻮﺭﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﺷﻮﻫﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺷَ]]
[[ﻬﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻬﺮﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻬﻨﺎﺯ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ‬]]
[[‫ﺷﻴﻄﺎﻥ‬‫]]
[[ﺷﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻴﺮﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻴﺮﺯﻥ‬]]
[[‘’]]
[[‫]]
[[ﺷﻴﺮﻳﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻴﻄﺎﻥ‬]]
[[‫ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﺎﺣﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﺎﺩﻕ]]
[[ﻫﺪﺍﻳﺖ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﺻﺒﺢ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﺒﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﺒﺮ]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬ζ‫ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻰﺻﺒﺮﺍﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﺤﺒﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﺪﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﺮﻑ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﺻﻔﺎﺕ‬‫ﺻﻔَﺖ‬‫]]
[[ﺻﻔﺖ]]
[[ﺍﺷﺎﺭﻩ‬]]
[[–ِ‫ﺻﻔﺖ]]
[[ﺗﻔﻀﻴﻠﻰ‬]]
[[ِ‫ﺻﻔﺖ]]
[[ﻋﺎﻟﻰ‬]]
[[ِ‫ﺻﻔﺖ]]
[[ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ‬]]
[['‘]]
[[’]]
[[=]]
[[‫ﺍﺳﻢ]]
[[ﻣﻔﻌﻮﻝ‬‫]]
[[ﺻﻔﺤﻪ‬]]
[[‫ﺻﻔﺤﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﻔﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﻠﺢ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﻠﻴﺐ‬]]
[[ِ‫ﺻﻠﻴﺐ]]
[[ﺳﺮﺥ‬]]
[[‫]]
[[ﺻﻨﺪﻟﻰ‬]]
[[‫]]
[[ُﺻ]]
[[َﻮﺭ‬]]
[[‫ﺻﻮﺭﺕ‬َ]]
[[‫ﺻﻮﺭﺕ‬]]
[[َ]]
[[‫ﺻ]]
[[َﻮﺭ‬ُ]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺻﻮﺭﺗﻰ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﺻﻮﺭﺗﻰ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﻏﻴ]]
[[ِﺮ]]
[[ﺍﻳﻦ]]
[[ﺻﻮﺭﺕ‬]]
[[ِ]]
[[ِ‫ﺿ]]
[[ّﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮ‬]]
[[‫ﺿﺪِ]]
[[ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺿﺮﻭﺭﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺿﺮﻭﺭﻯ‬]]
[[‫ﺿﺮﻭﺭﻳّﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺿﻌﻔﺎ‬']]
[[‫ﺿﻌﻴﻒ‬‫]]
[[ﺿﻌﻴﻒ‬']]
[[‫ﺿﻌﻔﺎ‬]]
[[']]
[[–‫]]
[[ﺿﻤﺎﻳﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺿﻤﺎﺋﺮ‬']]
[[‫ﺿﻤﻴﺮ‬‫]]
[[ﺿﻤﻴﺮ‬]]
[[‫ﺿﻤﺎﺋﺮ‬]]
[['‫]]
[[ﺿﻤﻴﺮ]]
[[ﺍﺷﺎﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻃﺒﻴﺐ‬]]
[[‫ﺍﻃﺒّﺎء‬]]
[['‫]]
[[ﻃﺒﻴﻌﺖ‬']]
[[‫]]
[[ﻃﺮﺡ‬]]
[[‫]]
[[ﻃﺮﻑ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻃﺮﺍﻑ‬]]
[[=]]
[[ِ‫ﻃﺮﻑ‬‫]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻃﺮﻑ‬]]
[[‫]]
[[ﻃﺮﻕ‬]]
[[‫ﻃﺮﻳﻖ‬‫]]
[[ﻃﺮﻳﻖ‬]]
[[‫ﻃﺮﻕ‬ِ‫]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﻃﺮﻳﻖ‬‫]]
[[ﻃﻌﻢ‬']]
[[‫]]
[[ﻃﻼﻕ‬]]
[[‫]]
[[ﻃﻠﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻃﻠﺒﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻃﻠﺒﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻃﻠﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻃﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻃﻮﺭﻯ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻄﻮﺭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻃﻮﻃﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻃﻮﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺸﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻃﻮﻻﻧﻰ‬]]
[[ً]]
[[‫]]
[[ﻇﺎﻫﺮﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﻇﺮﻑ‬]]
[[‫]]
[[ﻇﺮﻭﻑ‬]]
[[ِ‫ﻇﺮﻑ‬]]
[[‫]]
[[ﻇﺮﻭﻑ‬]]
[[‫ﻇﺮﻑ‬‫]]
[[ﻇﻬﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺎﺩﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺎﺩﺍﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﻋﺸّ]]
[[ﺎﻕ‬‫ﻋﺎﺷﻖ‬ِ]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﻋﺎﺷ]]
[[ِﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺎﻗﺒﺖ‬]]
[[‫ﻋﻮﺍﻗﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺎﻗﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺎﻟﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ‬]]
[[']]
[[‫]]
[[ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻰ‬]]
[[']]
[[‫]]
[[ﻋﺠﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺠﻠﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺠﻴﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺪﺩ‬]]
[[‫ﺍﻋﺪﺍﺩ‬]]
[['‫]]
[[ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﻋﺮﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻋﺮﺍﺏ‬]]
[['‫]]
[[ﻋﺮﺑﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺮﺽ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺮﺿﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺮﻭﺳﻚ‬]]
[[‫]]
[[َﻋﺰﻳﺰ‬]]
[[‫]]
[[ُﻋﺸّ]]
[[ﺎﻕ‬]]
[[‫ﻋﺎﺷﻖ‬‫]]
[[ُﻋﺸﺮ‬]]
[[‫]]
[[ِﻋﺸﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺼﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﺼﺒﺎﻧﻴّﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻔﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﻋﻘﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻘﻞﮔﺮﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻘﻞﮔﺮﺍﺋﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﻋﻜﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻼﻗﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬ζ‫ﺩﺍﺭ‬‫]]
[[ﻋﻠﻰ‬]]
[[’]]
[[‫ﻋﻠﻰﺭﻏ]]
[[ِﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻠﻴﺮﻏ]]
[[ِﻢ‬]]
[[:]]
[[‫ﻢ‬ِ]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺭﻏ‬]]
[[‫ﺑﺮﻏ]]
[[ِﻢ‬‫]]
[[ﻋﻤﻞ‬]]
[[‫ﺍﻋﻤﺎﻝ‬]]
[['‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻤﻮ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﻋﻤﻮﻣﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻨﺎﺻﺮ‬]]
[[‫ﻋﻨﺼﺮ‬‫]]
[[ﻋﻨﺼﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻨﺎﺻﺮ‬–‫]]
[[ﻋﻨﻮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ‬ِ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ‬‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻮﺍﻗﺐ‬]]
[[‫ﻋﺎﻗﺒﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻮﺽ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫ﻋﻮﺽ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻮﺽ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻬﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻬﺪ]]
[[ﺷﻜﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻴﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻴﻮﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺎﻳﺐ‬]]
[['ِ]]
[[‫ﻋﻴﻦ‬‫]]
[[ﻋﻴﻨﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﻋﻴﻮﺏ‬]]
[[‫ﻋﻴﺐ‬‫]]
[[ﻏﺎﻟﺒ]]
[[ًﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﺬﺍ‬]]
[[‫ﺍﻏﺬﻳﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﺨﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘَﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﺬﺍﺋﻰ‬']]
[[‫ﻏﺮ‬ّّ]]
[[‫ﻏﺮﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﻏﺮﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﺮﺑﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﺮﻕ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﺮﻭﺏ‬]]
[[–‫ﻏﺮﻳﺪﻥ‬ّ]]
[[ّ]]
[[‫ﻏﺮ‬‫]]
[[ﻏﻴ]]
[[ِﺮ]]
[[ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﺰﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﺰﻟﻴّﺎﺕ‬]]
[[‫ﻏﺼﻪ‬ّ]]
[[ِ‫ﺑﺮﺍﻯ‬‫ﻏﺼﻪ]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻴﺮ]]
[[ﺷﺨﺼﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻠﺖ‬]]
[[‫ﻏﻠﺘﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻏﻠﺘﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻏﻠﺖ‬]]
[[:]]
[[‫ﻏﻠﺘﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﻏﻠﻂ‬]]
[[‫ﺍﻏﻼﻁ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻠﻄﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻏﻠﻂ‬]]
[[‫ﻏﻠﺘﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻏﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻢﺍﻧﮕﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻏ]]
[[ِﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻤﮕﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻤﮕﻴﻦ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻤﮕﻴﻦ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻨﻮ‬]]
[[‫ﻏﻨﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﻏﻨﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﻏﻨﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑـ]]
[[ﻏﻴﺮ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑـ]]
[[ﻏﻴﺮ]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺍﻳﻨﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻴ]]
[[ِﺮ]]
[[ﻻﺯﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻴ]]
[[ِﺮ]]
[[ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻴ]]
[[ِﺮ]]
[[ﻣﻤﻜﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻏﻴ]]
[[ِﺮ]]
[[ﻭﺍﻗﻌﻰ‬]]
[[']]
[[‫]]
[[ﻓﺎﺭﺱ‬]]
[[:]]
[[‫]]
[[ﻓﺎﺭﺳﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺎﺭﻍ]]
[[ﺍﻟﺘّﺤﺼﻴﻞ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘّﺤﺼﻴﻞ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﻓﺎﻗﺪ‬‫]]
[[ﻓﺎﻳﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻮﺍﺋﺪ‬']]
[[‫]]
[[ﻓﻮﺍﻳﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻰﻓﺎﻳﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[‫ﻓﺖ‬]]
[[‫ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ‬‫]]
[[ﻓﺮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ*]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺮﺍﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺩﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺳﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺳﺎﺋﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻓﺮﺳﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﻓﺮﺳﺎﺋﻴﺪﻥ‬']]
[[‫ﻓﺮﺳﺎ‬]]
[[‫ﻓﺮﺳﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﻓﺮﺳﺖ‬]]
[[‫ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ‬‫]]
[[ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺳﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﻓﺮﺳﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﺷﺘﻪ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻕ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ِ‫ﺑﺮﺍﻯ‬‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻗﻰ]]
[[ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‬]]
[[’‫]]
[[ﻓﺮﻣﺎ‬]]
[[‫ﻓﺮﻣﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﻓﺮﻣﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻣﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﻓﺮﻣﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻭﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻭﺵ‬]]
[[‫ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻭﻍ]]
[[ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻳﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻳﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻳﻔﺘﻦ‬‫]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻳﺒﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺮﻳﻔﺘﻦ‬]]
[[‫ﻓﺮﻳﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺴﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﻓﺴﺮ‬]]
[[‫ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﻓﺸﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺭﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺸﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺸﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﺁﻭﺭﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺸﺮ‬]]
[[‫ﻓﺸﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﻓﺸﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺸﺎﺭ‬]]
[[‫ﻓﺸﺮ‬]]
[[‫ﺍﻓﺸﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻓَﺼﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺼﻮﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﺼﻮﻝ‬]]
[[‫ﻓﺼﻞ‬‫]]
[[ﻓﻀﻮﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻌﻞ‬']]
[[‫]]
[[ﺍﻓﻌﺎﻝ‬]]
[['ً]]
[[‫]]
[[ﻓﻌ‬']]
[[‫ﻼ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻘﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻘﻂ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻠﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻪ]]
[[ﻓﻘﻂ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻜﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﻜﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻜﺮ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﺑﻰ]]
[[ﻓﻜﺮ‬]]
[[–‫]]
[[ﻓﻜﻦ‬]]
[[‫ﻓﻜﻨﺪﻥ‬‫]]
[[ﻓﻜﻨﺪﻥ‬]]
[[‫ﻓﻜﻦ‬]]
[[‫ﺍﻓﻜﻨﺪﻥ‬‫]]
[[ﻓﻠﺴﻔﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻮﺍﻳﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻮﺍﺋﺪ‬']]
[[‫ﻓﺎﻳﺪﻩ‬‫]]
[[ﻓﻮﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻮﺕ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[ً]]
[[‫]]
[[ﻓﻮﺭﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻬﻢ‬]]
[[‫ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻓﻬﻤﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻬﻢ‬]]
[[:‫ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﻓﻴﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ‬]]
[[‫]]
[[ﻓﻴﻠﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺎﺑﻞ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﻗﺎﺑﻞ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﻏﻴ]]
[[ِﺮ]]
[[ﻗﺎﺑﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺎﺗﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺎﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﻗﺎﻧﻊ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺎﻧﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺎﻳﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺒﻞ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﻗﺒﻞ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺒﻞ]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﺁﻧﻜﻪ‬]]
[[ً‫]]
[[ﻗﺒﻼ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺒﻠﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺒﻮﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺒﻮﻻﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﻗﺒﻮﻻﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺘﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺘﻞِ]]
[[ﻋﺎﻡ‬]]
[[‫ﻗﺪ‬ّ]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﺑﻠﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭﺍﺯ‬]]
[[!‫]]
[[ﻗﺪﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺪﻳﻢ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[=]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﻗﺪﻳﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺪﻳﻤﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﯿﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﺑﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﺹ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﺽ‬]]
[[‫ﻗﺮﻭﺽ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﻣﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﻥ‬]]
[[‫ﻗﺮﻭﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﻭﺽ‬]]
[[‫ﻗﺮﺽ‬‫]]
[[ﻗﺮﻭﻥ‬]]
[[‫ﻗﺮﻥ‬‫]]
[[ﻗﺴﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺸﻨﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺼﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﻬﻮﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﻬﻮﻩﺍﻯ‬']]
[[‫]]
[[ﻗﻴﺎﻓﻪ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﻗﻴﻤﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﺭ‬]]
[[‫ﻛﺎﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‘]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﭼﻪ‬]]
[[‫ﭼﻜﺎﺭ‬‫]]
[[ﻛﺎﺭﺑُﺮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﺭِ]]
[[ﺧﺎﻧﻪ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ]]
[[ﺧﺎﻧﻪ‬‫]]
[[ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‬‫]]
[[ﻛﺎﺭﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﺭﮔﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﺳﺘﻦ‬]]
[[‫ﻛﺎﻩ‬]]
[[‫ﻛﺎﺷﻜﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﺵ‬]]
[[‘]]
[[’]]
[[‘]]
[[’‫ﻗﺼﻪ‬‫]]
[[ﻛﺎﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﻛﺎﺭ‬]]
[[ّ]]
[[‫]]
[[ﻗﻄﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﺷﻜﻰ‬]]
[[‫ﻛﺎﺵ‬‫]]
[[ﻗﻄﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﻏﺬ‬]]
[[‫]]
[[َﻗ]]
[[َﻠﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﻓﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﻢ‬]]
[[‫]]
[[ُﻛﻔّﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬]]
[[‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬‫]]
[[ﻛﺎﻓﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﻣﺮﻭﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﻮﺭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﻮﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﻣﻞ‬]]
[[ً]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﻣ‬]]
[[‫ﻼ‬‫]]
[[ﻗﻮﻡ‬]]
[[‫ﺍﻗﻮﺍﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﻭ‬]]
[[‫ﻛﺎﻭﻳﺪﻥ‬]]
[[–‫]]
[[ﻛﺎﻭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﻛﺎﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺎﻩ‬]]
[[‫ﻛﺎﺳﺘﻦ‬‫]]
[[ﻛﺎﻫﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫ﭘﻴﺪﺍ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺒﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺒﺮﻳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺒﻮﺗﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛِﺘﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺘﺐ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺘﺐ‬]]
[[‫]]
[[–]]
[[ﻛِﺘﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺘﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺧﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺜﻴﻒ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺞ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺠﺎ‬]]
[[‫ﻛﺠﺮﻭﻯ‬َ]]
[[‫ﻛﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﭽﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺪﺍﻡ‬]]
[[?‫]]
[[ﻛﺮﺍﻳﻪ‬]]
[[‫]]
[[ُﻛﺮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ُﻛﺮﺩﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺴﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺴﺮﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛِﺶ‬]]
[[‫ﻛﺸﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ُﻛﺶ‬]]
[[‫ﻛﺸﺘﻦ‬‫]]
[[ﻛﺸﺘﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ُﻛﺸﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ُﻛﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺸﺘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺸﻤﻜﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺸﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺸﻮ‬]]
[[ِ‫ﺸﻮﺭ‬َ]]
[[‫]]
[[ﻛ‬]]
[[‫]]
[[ﻛِﺸﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛِﺶ‬]]
[[:‫ﻛﺸﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﻛﻔﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻞ‬]]
[[‫ﻛﭽﻞ‬‫]]
[[ﻛﻼﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻼﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻠﻤﻪ‬]]
[[‫ﻛﻠﻤﺎﺕ‬‫]]
[[ﻛﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻤﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎ]]
[[ﻛﻤﺎ]]
[[ِﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻤﺘﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻤﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻤﻚ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫ﺑﻪ‬‫]]
[[ﻛﻤﻰ‬á]]
[[‫ﻛﻤﻰ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫ﻛﻨﺪﻥ‬‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫ﻛﺮﺩﻥ‬ِ‫]]
[[ﻛﻨﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻨﺪﻥ‬]]
[[‫ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻛﻮﺏ‬]]
[[:]]
[[‫ﻛﻮﺑﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﺑﻴﺴﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﺗﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮ]]
[[ِﭼﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﺩﻙ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﺩﻛﺴﺘﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﺵ‬]]
[[‫ﻛﻮﺷﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻛﻮﺷﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﺷﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻛﻮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﻛﻮﺏ‬]]
[[:]]
[[‫ﻛﻮﺑﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﻛﻮﻓﺘﻪ‬]]
[[ö]]
[[‫]]
[[ﻛﻮﻩ‬]]
[[ِ]]
[[ُ‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﭘ‬]]
[[‫ﺸﺖ]]
[[ﻛﻮﻩ]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﻛﻮﻳﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻪ؟‬]]
[[?]]
[[‫ﻛﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻬﻨﻪ‬]]
[[–‫]]
[[ﻛِﻰ‬]]
[[?‫]]
[[ﻛﻰ‬]]
[[?]]
[[‫]]
[[ﻛﻴﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻴﻒ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﻛﻴﻒ]]
[[ﭘﻮﻝ‬‫]]
[[ﻛﻴﻠﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺎﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺎﻫﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺪﺍﺧﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺪﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺪﺍﺯ‬]]
[[‫ﮔﺪﺍﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﮔﺬﺍﺭ‬]]
[[‫ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ‬‫]]
[[ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺭ‬]]
[[‫ﮔﺬﺷﺘﻦ‬‫]]
[[ﮔﺬﺭﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺭﺍﻥ‬]]
[[‫ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﮔﺬﺭﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺬﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﮔﺬﺭ‬]]
[[:]]
[[‫ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺬﺷﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺍﺋﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﮔﺮﻭﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺮﺍﻣﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺍﻳﺶ‬]]
[[‫ﻳﺎﻓﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﻳﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺍﺋﻴﺪﻥ‬']]
[[‫ﮔﺮﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺸﺘﻦ‬]]
[[‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺮﺩﺍﻥ‬]]
[[‫ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[–‫ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﮔﺮﺩﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺩﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﮔﺮﺩﻭﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺩﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﮔﺮﺩ‬]]
[[=]]
[[‫]]
[[ﮔﺸﺘﻦ‬:‫ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺳﻨﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[≠]]
[[‘’‫]]
[[ﮔﺮﻡ‬]]
[[‫]]
[[*]]
[[*ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﮔﺮﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻯ‬]]
[[‫ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﮔﺮﻳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻳﺨﺘﻦ‬]]
[[‫ﮔﺮﻳﺰ‬]]
[[:‫ﮔﺮﻳﺰﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺮﻳﺰ‬]]
[[‫ﮔﺮﻳﺨﺘﻦ‬‫]]
[[ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﮔﺮﻯ‬]]
[[:]]
[[‫ﮔﺮﻳﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﻳﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻨﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[*]]
[[*]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺰﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺰﺍﺭ‬]]
[[‫ﮔﺰﺍﺭﺩﻥ‬‫]]
[[ﮔﺰﺍﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺰﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺰﺍﺭﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺰﻳﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺰﻳﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺰﻳﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺰﻳﻦ‬]]
[[‫ﮔﺰﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺰﻳﻨﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺴﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﮔﺴﻞ‬]]
[[:]]
[[‫ﮔﺴﻼﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺴﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺴﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﮔﺴﻴﺨﺘﻦ‬‫]]
[[ﮔﺴﻴﺨﺘﻦ‬]]
[[‫ﮔﺴﻞ‬]]
[[:]]
[[‫ﮔﺴﻼﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺸﺎ‬]]
[[‫ﮔﺸﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﮔﺸﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﺸﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻧﺒﺎ]]
[[ِﻝ‬]]
[[:‫ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﺸﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﮔﺸﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻔﺘﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻔﺘﮕﻮ‬]]
[[‫ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ‬‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[:]]
[[‫ﺩﺭﺑﺎﺭۀ‬]]
[[‫ﺑﺎ‬‫]]
[[ﮔﻔﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮ‬]]
[[=]]
[[‫ﺑﻪ‬‫]]
[[ﮔﻔﺘﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻔﺖ]]
[[ﻭ]]
[[ﮔﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻔﺘﮕﻮ‬‫]]
[[ﮔﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻠﺪﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻠﺰﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻞِ]]
[[ﺳﺮﺥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻠﮕﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻢ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻢ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻤﺎﺭ‬]]
[[‫ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﮔﻤﺎﺭﺩﻥ‬‫ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻤﺎﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻤﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻤﺎﻥ‬]]
[[:]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻨﺞ‬]]
[[‫ﮔﻨﺠﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﻨﺠﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﮔﻨﺞ‬]]
[[:‫]]
[[ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﻨﺪ‬]]
[[‫ﮔﻨﺪﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﮔﻨﺪﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﮔﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮ‬]]
[[‫ﮔﻔﺘﻦ‬‫]]
[[ﮔﻮﺍﺭ‬]]
[[‫ﮔﻮﺍﺭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﮔﻮﺍﺭﺩﻥ‬‫ﮔﻮﺍﺭﻳﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﺍﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﺷﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﺷﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﻳﻰ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻮﺋﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺞ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﺮ*]]
[[ﮔﻴﺞ]]
[[ﺭﻓﺘﻦ‬*]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬‫]]
[[ﮔﻴﺮﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻻﺯﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻻﻏﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻻﻏﺮ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻻﻳﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﺒﺎﺱ‬]]
[[‫ﺍﻟﺒﺴﻪ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﻟﺒﺎﺱ]]
[[ﺷﻨﺎ‬‫]]
[[ﻟﺒﺨﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﺒﻪ‬]]
[[ّ]]
[[‫ﻟﺬﺕ‬ّ]]
[[‫ﻟﺬﺍﺕ‬‫]]
[[ﺑُﺮﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫ﺑَﺮ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﻟﺮﺯ‬]]
[[‫ﻟﺮﺯﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﻟﺮﺯﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﺮﺯﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﻟﺮﺯ‬]]
[[:]]
[[‫ﻟﺮﺯﺍﻧﺪﻥ‬]]
[[–‫]]
[[ﻟﺰﻭﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﺸﻜﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﻄﻒ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﻄﻔ]]
[[ًﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﻌﻞ‬']]
[[‫]]
[[ﻟﻐﺰ‬]]
[[‫ﻟﻐﺰﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﻟﻐﺰﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﻟﻐﺰ‬]]
[[:]]
[[‫ﻟﻐﺰﺍﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﻟﻢ‬]]
[[‫ﻟﻤﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻟﻤﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻟﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﻨﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﻨﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﻨﮕﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻟﻨﮕﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﻨﮓ]]
[[ﻟﻨﮕﺎﻥ‬]]
[[‫ﻟﻨﮕﺎﻥ]]
[[ﻟﻨﮕﺎﻥ‬‫]]
[[ﻟﻨﮕﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻟﻨﮓ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﻬﺠﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﻴﺎﻗﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻟﻴﻮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎ]]
[[َﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭگ‬‫]]
[[ﻣﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﺷﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﺿﻰ‬]]
[[ِ‫ﻣﺎﺿﻰ]]
[[ﺑﻌﻴﺪ‬]]
[[']]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﻣﺎﺿﻰ]]
[[ﻣﻄﻠﻖ‬]]
[[‘]]
[[’ِ‫ﻣﺎﺿﻰ]]
[[ﻧﻘﻠﻰ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﻣﺎﻝ‬]]
[[‫ﻣﺎﻟﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻣﺎﻝ‬]]
[[‫ﺍﻣﻮﺍﻝ‬‫]]
[[ﻣﺎ]]
[[ِﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎ]]
[[ِﻝ]]
[[ﻛﻰ؟‬]]
[[?‫]]
[[ﻣﺎﻟﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﻟﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻣﺎﻝ‬]]
[[:]]
[[‫ﻣﺎﻻﻧﺪﻥ‬ِ‫]]
[[ﻣﺄﻣﻮﺭ]]
[[ﭘﻠﻴﺲ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﻣﺎﻧﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﻣﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﻧﺴﺘﻦ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫ﻣﺎﻥ‬]]
[[ِ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ‬]]
[[‫ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ‬‫]]
[[ﻣﺎﻫﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﻫﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ‬]]
[[‫ﻣﺒﺪﻝ‬ّ]]
[[‫ﻣﺘﺄﺳﻒ‬ّ]]
[[']]
[[‫]]
[[ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﺘﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺘﻌﺪﻯ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ‬]]
[[‫ﻣﺘﻮﺟﻪ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[ّ]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺜﺎﻝ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﻣﺜﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺜﻞِ]]
[[ﻫﻢ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺩﺭﺳﺖ]]
[[ﻣﺜﻞ‬]]
[[‫]]
[[ُﻣﺠﺎﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺠﺒﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺠﺒﻮﺭ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺠﻠﺲ‬]]
[[‫ﻣﺠﺎﻟﺲ‬‫]]
[[ﻣﺠﻬﻮﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺤﺎﻭﺭﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺤﺘﺮﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺤﺮﻭﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺤﻠﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺤﻼﺕ‬]]
[[‫ﻣﺤﻤﺪ‬ّ]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﻣﺨﺘﻠﻒ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺨﺼﻮﺻ]]
[[ًﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻣِﺪﺍﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺪﺍﺩ]]
[[ﺗﺮﺍﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺪﺍﺭﺱ‬]]
[[‫ﻣﺪﺭﺳﻪ‬‫]]
[[ﻣﺪﺍﻓﻊ‬']]
[[‫ﻣﺪﺕ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﻣﺪﺭﺳﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺪﺍﺭﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﺍﺗﺐ‬]]
[[‫ﻣﺮﺗﺒﻪ‬‫]]
[[ﻣﺮﺍﺳﻢ‬]]
[[‫ﻣﺮﺳﻮﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﺑﻮﻁ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﺗﺒﻪ‬]]
[[‘’]]
[[‫ﻣﺮﺍﺗﺐ‬–‫ﻣﺮﺧﺺ‬ّ]]
[[‫]]
[[َﻣﺮﺩ‬]]
[[‫]]
[[َﻣﺮﺩﺍﻧﻪ‬]]
[[’‫]]
[[ﻣﺮﺩﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﺩﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﺳﻮﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﺍﺳﻢ‬]]
[[=‫]]
[[ﻣﺮﻍ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﻏﺎﺑﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮ]]
[[ّﻛﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮگ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﻣﺮﻳﺾ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺮﻳﻢ‬]]
[[=]]
[[‫]]
[[ﻣﺴﺎﺋﻞ‬']]
[[‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬‫]]
[[ﻣﺴﺎﻋﻰ‬']]
[[‫ﺳﻌﻰ‬‫]]
[[ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ]]
[[ﺭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[–‫]]
[[ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺴﻮﺍﻙ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺴﻮﺍﻙ]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺯﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺴﺌﻠﻪ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﺴﺎﺋﻞ‬'‫]]
[[ﻣﺴﺌﻮﻝ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ‬']]
[[‫]]
[[ﻏﻴ]]
[[ِﺮ]]
[[ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺴﺌﻮﻟﻴّﺖ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﺸﺎﺑﻪ‬]]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺸﺎﻏﻞ‬]]
[[‫ﺷﻐﻞ‬‫]]
[[ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ‬]]
[[‫ﻣﺸﻬﻮﺭ‬‫]]
[[ﻣﺸﺮﻭﻁ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺮ]]
[[ﺁﻧﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﺁﻧﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺸﻜﻞ‬]]
[[‫ﻣﺸﻜﻼﺕ‬‫]]
[[ﻣﺸﻜﻞﺁﻓﺮﻳﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺸﻬﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺸﻬﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ‬‫]]
[[ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬]]
[[‫ﺼﺪﺭ‬َ]]
[[‫]]
[[َﻣ‬]]
[[‫ﻣﺼﺪﻕ‬]]
[[ّ]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﻣﺼﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻀﺎﺭﻉ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻀﺎﻋﻒ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬']]
[[‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ‬]]
[['‫]]
[[ﻣﻄﺒﻮﻉ‬']]
[[‘]]
[[’‫]]
[[ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻄﺒﻮﻉ‬]]
[['ّ]]
[[']]
[[‫ﻣﻄﻠﻊ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻄﻤﺌﻦ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺎﺩﻝ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺎﺻﺮ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ‬]]
[['‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺎﻧﻰ‬']]
[[‫ﻣﻌﻨﻰ‬‫]]
[[ﻣﻌﺎﻳﺐ‬']]
[[‫ﻋﻴﺐ‬‫]]
[[ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺬﻟﻚ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﻬﺬﺍ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺮﻓﻪ‬']]
[[‫ﻣﻌﺮﻓﻰ‬ّ]]
[[']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺮﻭﻑ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺸﻮﻕ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌ]]
[[ّﻠﻢ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﻠﻮﻡ‬']]
[[ً‫]]
[[ﻣﻌﻤﻮﻻ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﻨﻰ‬']]
[[‫ﻣﻌﻨﺎ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻌﺎﻧﻰ‬'‫]]
[[ﻣﻔﻌﻮﻝ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻐﺎﺯﻩ‬]]
[[‫ﻔﺮﺩ‬َ]]
[[‫]]
[[ُﻣ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻔﻌﻮﻝ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻔﻴﺪ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﻣﻘﺎﺑﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ‬]]
[[‫ﻣﻘﺪﺍﺭ‬‫]]
[[ﻣﻘﺎﻟﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻘﺎﻻﺕ‬‫]]
[[ﻣﻘﺎﻡ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﻣﻘﺎﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻘﺪﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ‬‫]]
[[ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻘﺼﻮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻚ‬]]
[[‫ﻣﻜﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻣﻜﻴﺪﻥ‬]]
[[:]]
[[‫ﻣﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﮕﺮ‬á]]
[[ّ]]
[[‫ﻣﻼ‬‫]]
[[ﻣﻼﻗﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣِﻠﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﻣِﻠﻜﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻤﻜﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻤﻨﻮﻉ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻨﺎﺳﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻨﺘﻈﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻨﺘﻈ]]
[[ِﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻨﺠﺮ]]
[[ﺷﺪﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻨﻈﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻨﻊ‬']]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺍﺭﺩ‬]]
[[‫ﻣﻮﺭﺩ‬‫]]
[[ﻣﻮﺍﻇﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[–]]
[[ِ‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﻣﻮﺍﻇﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺍﻓﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺍﻗﻊ‬']]
[[‫ﻣﻮﻗﻊ‬‫]]
[[ﻣﻮﺗﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺟﺐ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫ﻣﻮﺟﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺟﺐ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺭﺩ‬]]
[[‫ﻣﻮﺍﺭﺩ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﻣﻮﺭﺩ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﻣﻮﺭﺩ‬]]
[[‫ﻭﺍﻗﻊ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻗﺮﺍﺭ]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﻣﻮﺭﺩ‬]]
[[']]
[[‫ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[–‫]]
[[ﻣﻮﺯﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺳﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﺿﻮﻉ‬']]
[[‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ‬'‫]]
[[ﻣﻮﻓّﻖ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻮﻗﻊ‬']]
[[‫ﻣﻮﺍﻗﻊ‬'‫ﺑﻪ]]
[[ﻣﻮﻗﻊ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻤﻮﻗﻊ‬']]
[[‫]]
[[ﻣﻮﻗﻌﻰ]]
[[ﻛﻪ‬']]
[[:‫ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ‬‫]]
[[ﻣﻮﻟﻮﻯ‬]]
[[–]]
[[‫]]
[[ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ‬]]
[[‫ﻣﻬﻢ‬ّ]]
[[‫]]
[[ﻣﻬﻤﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ‬]]
[[ِ]]
[[‫ﻣﻴﺎﻥ‬‫ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ‬]]
[[‫ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ‬]]
[[‫ﺑﺎﻳﺪ‬‫]]
[[ﻣﻴﺮ‬]]
[[‫ﻣﺮﺩﻥ‬‫]]
[[ﻣﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻴﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻣﻴﻨﺎ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﻣﻴﻮﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﺍﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﺑﻮﺩ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﭼﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﭼﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﺩﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﺻﺮ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﻗﺺ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﻝ‬]]
[[‫ﻧﺎﻟﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻧﺎﻟﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻧﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﻣﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﺍﺳﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ‬']]
[[‫ﻣﻌﻠﻮﻡ‬‫]]
[[ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﻣﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﻣﻪﺭﺳﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺎﻣﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻧﺎﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﭙﺨﺘﻪ‬]]
[[‫ﭘﺨﺘﻦ‬‫]]
[[ﻧﺘﺎﻳﺞ‬]]
[[‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬‫]]
[[ﻧﺘﻴﺠﻪ‬]]
[[‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﻧﺘﻴﺠﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺘﺮﺱ‬]]
[[‫ﺗﺮﺱ‬‫]]
[[ﻧﺠﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫ﻳﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﭘﻴﺪﺍ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﻳﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺠﻮﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺠﻢ‬‫]]
[[ﻧﺠﻴﺐ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺨﺴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺨﻮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺨﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺪﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺪﺍﺋﻰ‬']]
[[‫ﻧﺪﺍﻳﻰ‬‫]]
[[ﻧ]]
[[َﺰﺩﻳﻚ‬]]
[[ِ‫َﺰﺩﻳﻚ‬‫]]
[[ﻧ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺴﺒﺘ]]
[[ًﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺴﺨﻪ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﻧﺸﺎﻥ‬]]
[[‫ﻧﺸﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﻧﺸﺎﻥ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺸﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[‫ﻧﺸﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺸﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺸﺴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺸﺴﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺸﻴﻦ‬]]
[[:]]
[[‫ﻧﺸﺎﻧﺪﻥ‬‫]]
[[ﻧﺸﻴﻦ‬]]
[[‫ﻧﺸﺴﺘﻦ‬‫]]
[[ﻧﺼﺎﻳﺢ‬]]
[[‫ﻧﺼﻴﺤﺖ‬‫]]
[[ﻧﺼﻒ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﺼﻴﺤﺖ‬]]
[[‫ﻧﺼﺎﻳﺢ‬‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫ﺑﻪ‬‫]]
[[ﻧﻈﺮ‬]]
[[‫ﻧﻈﺮﺍﺕ‬–‫ﺑﻪ]]
[[ﻧﻈﺮ]]
[[ﺭﺳﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻧﻈﺮ]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ]]
[[ﻧﻈﺮ]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[ِ‫ﺗﺤﺖ]]
[[ﻧﻈﺮ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﻣﻮﺭﺩ]]
[[ﻧﻈﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻇﻬﺎﺭِ]]
[[ﻧﻈﺮ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﻧﻔﺮ‬]]
[[‫ﻧﻔﺮﺍﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻔﺮﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻔﺮﺕﺍﻧﮕﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻔﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺸﻴﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻔﻬﻢ‬]]
[[‫ﻓﻬﻢ‬‫]]
[[ﻧﻔﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻘﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻘﻞِ]]
[[ﻗﻮﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻜﺘﻪ‬]]
[[‘]]
[[’]]
[[‫ﻧﻜﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻜﺮﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻜﻮﻩ‬]]
[[‫ﻧﻜﻮﻫﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻧﻜﻮﻫﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[–‫]]
[[ﻧﻜﻮﻫﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻧﻜﻮﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﮕﺎﺭ‬]]
[[‫ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ‬‫]]
[[ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﮕﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﮕﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﮕﺮﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬‫]]
[[ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ‬]]
[[‫ﻧﮕﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﮕﻪ]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺭ‬]]
[[+]]
[[‫]]
[[ﻧﻤﺎ‬]]
[[‫ﻧﻤﻮﺩﻥ‬‫]]
[[ﻧﻤﺎﻳﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺩِﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻤﺮﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻤﻮﺩﻥ‬]]
[[‫ﻧﻤﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﻧﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮﺍﺯ‬]]
[[‫ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ‬‫]]
[[ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮﺯﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮﺵ‬]]
[[‫ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻧﻮﺷﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮﻳﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻧﻮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻮﻳﺲ‬]]
[[‫ﻧﻮﺷﺘﻦ‬‫]]
[[ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻪ‬]]
[[‫ﻧﻬﺎﺩﻥ‬‫]]
[[ﻧﻬﺎﺩﻥ‬]]
[[‫ﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻬﺎﻳﺖ‬]]
[[ِ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ‬‫ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻬﺼﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻬﻔﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻬﻔﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧِﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴّﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﺮﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﺶ]]
[[ﺯﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﻤﺎ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﻤﻜﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﻤﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‬]]
[[‫]]
[[َﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺍﺭﺩ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺍﻗﻊ‬']]
[[‫]]
[[ﻭﺍﻗﻌﻰ‬]]
[[‫ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺍﻗﻌ]]
[[ًﺎ‬']]
[[‫]]
[[ﻭﺍﻗﻌﮕﺮﺍ‬']]
[[‫]]
[[ﻭﺍﻗﻌﮕﺮﺍﺋﻰ‬'']]
[[‫]]
[[ﻭﺍﻗﻌﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﻭﺍﻗﻌﻴّﺖ‬']]
[[‫ﻭﺍﻗﻌﻴّﺎﺕ‬]]
[['‫]]
[[ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺟﻮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﺍﺷﺘﻦ‬]]
[[‫ﺩﺍﺭ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺑﺎ]]
[[ﻭﺟﻮﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺟﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺣﺸﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺣﺸﻴﺎﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺭﺯ‬]]
[[‫ﻭﺭﺯﻳﺪﻥ‬‫]]
[[ﻭﺭﺯﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺭﺯﻳﺪﻥ‬]]
[[‫ﻭﺭﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺭﻭﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺳﺎﻳﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺳﺎﺋﻞ‬']]
[[‫ﻭﺳﻴﻠﻪ‬‫]]
[[ﻭﺳﻴﻠﻪ‬]]
[[‫ﻭﺳﺎﺋﻞ‬]]
[[']]
[[‫ﻭﺳﺎﻳﻞ‬–‫]]
[[ﻭﺳﻴﻠﺔ]]
[[ﻧﻘﻠﻴّﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﺿﻊ‬']]
[[‫ﺍﻭﺿﺎﻉ‬]]
[['‫]]
[[ﻭﻃﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﻃﻦﻓﺮﻭﺵ‬]]
[[’]]
[[‫]]
[[ﻭﻗﺖ‬]]
[[‫ﺍﻭﻗﺎﺕ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﻗﺘﻰ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[:]]
[[‫ﻭﻗﺘﻴﻜﻪ‬‫]]
[[ﻭﻛﻼ‬]]
[[‫ﻭﻛﻴﻞ‬‫]]
[[ﻭﻛﻴﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﻛﻼ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﻛﻴﻞ]]
[[ﻣﺠﻠﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﻛﻴﻞ]]
[[ﻣﺪﺍﻓﻊ‬']]
[[‫]]
[[ﻭﮔﺮﻧﻪ‬]]
[[á]]
[[‫]]
[[ﻭﻟﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻭﻳﺰﺍ]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺎﻯ]]
[[ﻭ]]
[[ﻫﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺘﻞ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺠﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺪﻑ‬]]
[[‫ﺍﻫﺪﺍﻑ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺪﺍﻳﺎ‬]]
[[‫ﻫﺪﻳﻪ‬‫]]
[[ﻫﺪﻳﻪ‬]]
[[‫ﻫﺪﺍﻳﺎ‬‫]]
[[ﻫﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺮﺍﺱ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺮﺍﺳﻴﺪﻥ‬‫]]
[[ﻫﺮﺍﺳﻴﺪﻥ‬]]
[[‫ﻫﺮﺍﺱ‬]]
[[:]]
[[‫ﻫﺮﺍﺳﺎﻧﺪﻥ‬]]
[[–‫]]
[[ﻫﺮ]]
[[ﭼﻘﺪﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺮﭼﻪ‬]]
[[!‫]]
[[ﻫﺮﭼﻪ]]
[[ﺑﺎﺩﺍ]]
[[ﺑﺎﺩ‬]]
[[!]]
[[!‫]]
[[ﻫﺮﭼﻪ]]
[[ﺯﻭﺩﺗﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺮ]]
[[ﺩﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺮ]]
[[ﺭﻭﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺮ]]
[[ﻗﺪﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺮﮔﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺰﺍﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺸﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺸﺘﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﺸﺘﺼﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻔﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻔﺘﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻔﺘﺼﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻔﺘﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻔﺪﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻢ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ‬]]
[[‫ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ‬]]
[[ِ‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‬]]
[[‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﭽﻮﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﺮﺍﻩ]]
[[ﺑﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﺴﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﺴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻜﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻜﻼﺳﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﮕﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻪ]]
[[ﺟﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻪ]]
[[ﭼﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻪ]]
[[ﻛﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻴﺸﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻴﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻴﻦ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻴﻦﻃﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻨﺪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ‬‫]]
[[ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ‬]]
[[‫ﻫﻨﺪ‬‫]]
[[ﻫﻨﺪﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻨﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻨﮕﺎﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ]]
[[ﻛﻪ‬]]
[[:]]
[[‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ‬‫]]
[[ﻫﻨﻮﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻮﺍ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﻫﻮﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻴﭻ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻴﭻ]]
[[ﭼﻴﺰ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻴﭻﺟﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻴﭻﻛﺠﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻴﭽﻜﺲ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﻫﻴﭽﻴﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎء]]
[[ﻧﺴﺒﺖ‬']]
[[‘‫’ﻯ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﺏ‬]]
[[‫ﻳﺎﻓﺘﻦ‬‫]]
[[ﻳﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻳﺎﺩ]]
[[ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻳﺎﺩ*]]
[[ﺁﻣﺪﻥ‬]]
[[*]]
[[‫]]
[[ﺁ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻳﺎﺩ]]
[[ﺁﻭﺭﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺁﻭﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ]]
[[ﺷﺪﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺷﻮ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻳﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻳﺎﺩ*]]
[[ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ‬]]
[[*]]
[[‫]]
[[ﺍﻓﺖ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ‬]]
[[ِ‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻳﺎﺩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﻧﺪﺍﺯ‬–]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﻳﺎﺩ]]
[[ﺑُﺮﺩﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﺑَﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻳﺎﺩ*]]
[[ﺑﻮﺩﻥ‬]]
[[*]]
[[‫]]
[[ﺑﺎﺵ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﺩ]]
[[ﺩﺍﺩﻥ]]
[[ﺑﻪ‬]]
[[‫]]
[[ﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﻳﺎﺩ]]
[[ﺭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺭﻭ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﻳﺎﺩ*]]
[[ﺭﻓﺘﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﺍﺯ]]
[[ﻳﺎﺩ]]
[[ﻧﺮﻓﺘﻨﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﺑﻪ]]
[[ﻳﺎﺩ]]
[[ﺳﭙﺮﺩﻥ‬]]
[[‫ﺳﭙﺎﺭ‬]]
[[‫]]
[[ﺳﭙﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﺩ]]
[[ﻛﺮﺩﻥ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻛﻦ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﺩ]]
[[ﮔﺮﻓﺘﻦ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﮔﻴﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﺯﺩﻩ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺎﻓﺘﻦ‬]]
[[‫ﻳﺎﺏ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺦ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﺨﭽﺎﻝ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﻌﻨﻰ‬']]
[[‫]]
[[ﻳﻚ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﻜﻰ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﻜﻰ]]
[[ﺍﺯ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﻜﺴﺎﻥ‬]]
[[‫]]
[[ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬]]
Névtelen felhasználó