Kiejtés

  • IPA: [ ˈɒpɒ]

Főnév

apa

  1. A család férfi tagja, illetve a gyerek(ek) biológiai szülője.

Etimológia

  • Ősi gyermeknyelvi szó, ahogy a hasonló jelentésű papa szó is.
  • Ugyanide tartoznak az *aba és *baba szavak is, vö. pl. mongol ав, modern török baba.
  • Ugyanide tartoznak az *ata és *tata szavak is, vö. pl. magyar atya, mari ача, udmurt атай, román tată.

Fordítások

Ragozás

apa ragozása
eset/szám egyes szám többes szám
alanyeset apa apák
tárgyeset apát apákat
részes eset apának apáknak
-val/-vel apával apákkal
-ért apáért apákért
-vá/-vé apává apákká
-ig apáig apákig
-ként apaként apákként
-ul/-ül - -
-ban/-ben apában apákban
-on/-en/-ön apán apákon
-nál/-nél apánál apáknál
-ba/-be apába apákba
-ra/-re apára apákra
-hoz/-hez/-höz apához apákhoz
-ból/-ből apából apákból
-ról/-ről apáról apákról
-tól/-től apától apáktól
apa birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én apám apáim
a te apád apáid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
apja apái
a mi apánk apáink
a ti apátok apáitok
az ő apjuk apáik
apa birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én apám apáim
a te apád apáid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
apája apái
a mi apánk apáink
a ti apátok apáitok
az ő apájuk apáik

Származékok

Főnév

apa nn

  1. majom

Etimológia

Lásd az ape szót.

Ragozás

f1 Egyes szám Többes szám
Határozatlan Határozott Határozatlan Határozott
Alanyeset apa apan apur apurnar
Tárgyeset apu apuna apur apurnar
Részes eset apu apuni apum apunum
Birtokos eset apu apunnar apa apanna

Főnév

apa

  1. méh (rovar)

Főnév

apa

  1. méh (rovar)

Főnév

apa

  1. (állattan) majom

Etimológia

Lásd a ape szót.