Kiejtés

  • IPA: [ ˈbirtokoʃ]

Főnév

birtokos

Etimológia

birtok +‎ -os

Fordítások

Ragozás

birtokos ragozása
eset/szám egyes szám többes szám
alanyeset birtokos birtokosok
tárgyeset birtokost birtokosokat
részes eset birtokosnak birtokosoknak
-val/-vel birtokossal birtokosokkal
-ért birtokosért birtokosokért
-vá/-vé birtokossá birtokosokká
-ig birtokosig birtokosokig
-ként birtokosként birtokosokként
-ul/-ül - -
-ban/-ben birtokosban birtokosokban
-on/-en/-ön birtokoson birtokosokon
-nál/-nél birtokosnál birtokosoknál
-ba/-be birtokosba birtokosokba
-ra/-re birtokosra birtokosokra
-hoz/-hez/-höz birtokoshoz birtokosokhoz
-ból/-ből birtokosból birtokosokból
-ról/-ről birtokosról birtokosokról
-tól/-től birtokostól birtokosoktól
birtokos birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én birtokosom birtokosaim
a te birtokosod birtokosaid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
birtokosa birtokosai
a mi birtokosunk birtokosaink
a ti birtokosotok birtokosaitok
az ő birtokosuk birtokosaik

Melléknév

birtokos

Szókapcsolatok