Kiejtés

  • IPA: [ ˈdoboz]

Főnév

doboz

Fordítások

Ragozás

doboz ragozása
eset/szám egyes szám többes szám
alanyeset doboz dobozok
tárgyeset dobozt dobozokat
részes eset doboznak dobozoknak
-val/-vel dobozzal dobozokkal
-ért dobozért dobozokért
-vá/-vé dobozzá dobozokká
-ig dobozig dobozokig
-ként dobozként dobozokként
-ul/-ül - -
-ban/-ben dobozban dobozokban
-on/-en/-ön dobozon dobozokon
-nál/-nél doboznál dobozoknál
-ba/-be dobozba dobozokba
-ra/-re dobozra dobozokra
-hoz/-hez/-höz dobozhoz dobozokhoz
-ból/-ből dobozból dobozokból
-ról/-ről dobozról dobozokról
-tól/-től doboztól dobozoktól
doboz birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én dobozom dobozaim
a te dobozod dobozaid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
doboza dobozai
a mi dobozunk dobozaink
a ti dobozotok dobozaitok
az ő dobozuk dobozaik

Szinonimák

Származékok