Kiejtés

  • IPA: [ ˈɛløːɲ]

Főnév

előny

Antonimák

Származékok

Szókapcsolatok

Fordítások

Ragozás

előny ragozása
eset/szám egyes szám többes szám
alanyeset előny előnyök
tárgyeset előnyt előnyöket
részes eset előnynek előnyöknek
-val/-vel előnnyel előnyökkel
-ért előnyért előnyökért
-vá/-vé előnnyé előnyökké
-ig előnyig előnyökig
-ként előnyként előnyökként
-ul/-ül - -
-ban/-ben előnyben előnyökben
-on/-en/-ön előnyön előnyökön
-nál/-nél előnynél előnyöknél
-ba/-be előnybe előnyökbe
-ra/-re előnyre előnyökre
-hoz/-hez/-höz előnyhöz előnyökhöz
-ból/-ből előnyből előnyökből
-ról/-ről előnyről előnyökről
-tól/-től előnytől előnyöktől
előny birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én előnyöm előnyeim
a te előnyöd előnyeid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
előnye előnyei
a mi előnyünk előnyeink
a ti előnyötök előnyeitek
az ő előnyük előnyeik