Dán

Elöljárószó

hos

  1. -nál/-nél

Tok piszin

Főnév

hos