Magyar

Kiejtés

  • IPA: [ ˈmɛny]

Főnév

menü

  1. (konyha)

Származékok

Fordítások

Ragozás

menü ragozása
eset/szám egyes szám többes szám
alanyeset menü menük
tárgyeset menüt menüket
részes eset menünek menüknek
-val/-vel menüvel menükkel
-ért menüért menükért
-vá/-vé menüvé menükké
-ig menüig menükig
-ként menüként menükként
-ul/-ül - -
-ban/-ben menüben menükben
-on/-en/-ön menün menükön
-nál/-nél menünél menüknél
-ba/-be menübe menükbe
-ra/-re menüre menükre
-hoz/-hez/-höz menühöz menükhöz
-ból/-ből menüből menükből
-ról/-ről menüről menükről
-tól/-től menütől menüktől
menü birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én menüm menüim
a te menüd menüid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
menüje menüi
a mi menünk menüink
a ti menütök menüitek
az ő menüjük menüik