Kiejtés

  • IPA: //
  • hallgatás
  • Elválasztás: ál-lam

Főnév

állam

  1. (politika) Az állam egy földrajzi terület feletti legfőbb hatalommal bíró politikai egyesülés. Ez hagyományosan magába foglalja azt az intézményrendszert amely birtokolja a törvénykezés jogkörét, mellyel kormányozza területének társadalmát – aminek állami státusa gyakran függ attól hogy több más állam elismeri mint e feletti belső és külső önálló korlátlan hatalmat.

Fordítások

Ragozás

állam ragozása
eset/szám egyes szám többes szám
alanyeset állam államok
tárgyeset államot államokat
részes eset államnak államoknak
-val/-vel állammal államokkal
-ért államért államokért
-vá/-vé állammá államokká
-ig államig államokig
-ként államként államokként
-ul/-ül - -
-ban/-ben államban államokban
-on/-en/-ön államon államokon
-nál/-nél államnál államoknál
-ba/-be államba államokba
-ra/-re államra államokra
-hoz/-hez/-höz államhoz államokhoz
-ból/-ből államból államokból
-ról/-ről államról államokról
-tól/-től államtól államoktól
állam birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én államom államaim
a te államod államaid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
állama államai
a mi államunk államaink
a ti államotok államaitok
az ő államuk államaik

Származékok