Βαρθολομαῖος

Ógörög

Βαρθολομαῖος (Bartholomaîos)

Tulajdonnév

Βαρθολομαῖος

  1. Bertalan
Koiné görög
Strong-szám: 918