Γόμορρα

Ógörög

Γόμορρα (Gómorrha)

Földrajzi név

Γόμορρα

  1. Gomorra
Koiné görög
Strong-szám: 1116