Macedón

земја (zemja)

Kiejtés

 • IPA: [ˈzɛmja]

Főnév

земја nn

 • Föld (égitest)
  Идеални услови за живеење има само на Земјата.
  Idealni uslovi za živeenje ima samo na Zemjata.
  Ideális körülmények az élethez csak a Földön vannak.
  Со милиони години, гравитацијата на Сонцето ги држи Земјата и другите планети во стабилни орбити.
  So milioni godini, gravitacijata na Sonceto gi drži Zemjata i drugite planeti vo stabilni orbiti.
  Évmilliók óta a Nap gravitációja a Földet és más bolygókat stabil pályákon tartja.
 • föld, szárazföld
  И водите на свет се собраа заедно, и во таа средина се појави сува земја.
  I vodite na svet se sobraa zaedno, i vo taa sredina se pojavi suva zemja.
  És a világ vízei összegyűltek, és azok közül kiemelkedett a szárazföld.
  szinonima: копно
 • föld, talaj
  Нафрлиле земја на огнот.Nafrlile zemja na ognot.Földet dobtak a tűzre.
  Триесет години работел во прав и земја.Trieset godini rabotel vo prav i zemja.Harminc évig dolgozott porban és földben.
  szinonima: почва
 • föld, talaj, felszín, felület
  Тој седеше на земја.Toj sedeše na zemja.A földön ült.
  Имаше фустан до земја.Imaše fustan do zemja.A ruhája földig ér.
  Во Сингапур е кривично дело да плукаш на земја.Vo Singapur e krivično delo da plukaš na zemja.Szingapúrban bűncselekmény földre köpni.
  szinonima: површина
 • föld, terület, telek, ingatlan
  Си ја продаде земјата што ја имаше наследено од татка си.Si ja prodade zemjata što ja imaše nasledeno od tatka si.Eladta a földet, amit örökölt az apjától.
  На секоја ќерка ѝ даде доста земја за мираз.Na sekoja ḱerka ì dade dosta zemja za miraz.Minden lányának sok földet adott hozománynak.
  szinonima: имот
 • ország
  Четири земји потпишаа мир.Četiri zemji potpišaa mir.Négy ország írta alá a békét.
  Јапонија е богата земја.Japonija e bogata zemja.Japán egy gazdag ország.Etimológia

A szláv alapnyelvi *zemľa 'föld, talaj, ország' szóból. Rokon nyelvi megfelelései: orosz és ukrán земля (zemlja), fehérorosz зямля (zjamlja), lengyel ziemia, cseh: země, szlovák zem , szlovén és horvát zemlja, szerb земља, bolgár земя (zemja). A közös balti-szláv szó *źemē lehetett: lett zeme, litván žemė. Az indoeurópai tő szintén 'föld' jelentésű volt, ebből származik a latin humus 'föld, talaj', humilis 'alacsony' és az albán dhe 'föld' szó.