עשרים־ושנים

Héber

Számnév

עשרים־ושנים (rym-vnym)

  1. huszonkettő