Japán

Főnév

人力車

人力車(じんりきしゃ) (jinrikisha, )
  1. gyalogriksa