Főnév

暗黒時代

暗黒時代(あんこくじだい) (ankokujidai, )
  1. sötét korszak