Japán

Főnév

民需品

民需品(みんじゅひん) (minjuhin, )
  1. fogyasztási cikk