Főnév

集中治療室

集中治療室(しゅうちゅうちりょうしつ) (shūchūchiryōshitsu, )
  1. intenzív osztály