Kiejtés

  • IPA: /ˈki.no/

Melléknév

chino (nőnem china, hímnem többes szám chini, nőnem többes szám chine)

  1. görnyedt

Kiejtés

  • IPA: /ˈt͡ʃino/, [ˈt͡ʃi.no]

Melléknév

chino (nőnem china, hímnem többes szám chinos, nőnem többes szám chinas)

  1. kínai

Főnév

chino hn or nn

  1. kínai

Lásd még

Lásd még