Kiejtés

 • IPA: /də.vwaʁ/

Főnév

devoir hn (plural devoirs)

 1. kötelesség
  devoir conjugal
  házastársi kötelesség
  vall devoir pascal
  húsvéti gyónási kötelezettség
  le chemin du devoir, la ligne du devoir
  a kötelesség útja
  un homme de devoir
  kötelességtudó ember
  manquement à son devoir
  kötelességmulasztás
  sentiment du devoir
  kötelességérzet
  accomplir son devoir
  teljesíti kötelességét
  jog entrer dans l’ordre des devoirs de qqn
  hivatali kötelessége vkinek, hivatali kötelességei közé tartozik
  devoirs juridiques
  kötelezettségek
  être a son devoir
  kötelességszerűen helyén van
  être dans son devoir
  kötelességszerűen cselekszik
  mon devoir est de +inf
  kötelességem, hogy
  il est de son devoir de +inf
  kötelessége, hogy
  faillir à son devoir
  nem teljesíti; megteszi kötelességét
  faire son devoir de père
  teljesíti apai kötelességét
  s’en faire un devoir sacré
  szent kötelességének tekinti
  imposer un devoir à qqn
  kötelez vkit
  manquer à ses devoirs
  nem tesz eleget kötelességeinek
  ramener à son devoir
  vkit visszavezet a kötelesség útjára
  rappeler son devoir à qqn
  vkit figyelmeztet kötelességére
  réduire qqn à son devoir
  vkit kötelességére szorít
  remplir son devoir
  kötelességét teljesíti
  remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession
  hivatali kötelességét lelkiismeretesen és becsületesen teljesíti
  rentrer dans le devoir
  visszatér a kötelességteljesítés, engedelmesség útjára
  être en devoir de +inf
  kész tenni vmit +inf
  se mettre en devoir de faire qqch
  készül vmit megtenni
  devoirs seigneuriaux
  hűbéri kötelezettségek
 2. hódolatnyilvánítás; tisztelgés
  derniers devoirs, devoirs funèbres
  végtisztesség
  rendre les derniers devoirs à qqn
  megadja a végtisztességet vkinek; elmegy a temetésére
  aller rendre ses devoirs à qqn
  vkinél tiszteletét teszi
  présenter ses devoirs à qqn
  vkinek bemutatja hódolatát, vki iránt tiszteletét nyilvánítja
 3. (iskolai) dolgozat, házi feladat
  devoir de grammaire
  nyelvtani dolgozat
  corriger un devoir
  dolgozatot javít
  faire ses devoirs
  megcsinálja házi feladatát
 4. gazd tartozik oldal; tartozás
 5. tört iparoslegény társulás
  compagnon du devoir
  iparoslegénytárs


Ige

devoir

 1. kell
 2. tartozik, adós vmivel
 3. vmit vkinek köszönhet

Etimológia

Tkp. dever.

Igeragozás