Kiejtés

  • IPA: [ ˈɛlmeːlɛt]

Főnév

elmélet

  1. <általános használatban> Gondolati konstrukció a megfigyelések, tapasztalatok és ismeretek összefüggéseiről; feltevés, igazolásra váró elv, feltételezés egy megfigyelt tény magyarázatára, a tapasztalat és valószínűségi következtetések alapján.
  2. <szemben a gyakorlattal> Valamely tudomány, művészet, szakma stb. alapelveinek kifejtése; elvi alapvetés; ötlet vagy elképzelés gondolatbeli kidolgozása.
  3. <tudományos használatban> Szűkebb értelemben véve alapvető elgondolások egy tudományban: egy jelenségre vagy folyamatra vonatkozó tények összefüggésének magyarázata törvények, szabályok vagy igazolható feltevések alapján. Tágabb értelemben véve egy tudomány összes leírt adata, ténye: minden tudás, amit abban a tudományban összegyűjtöttek.

Szinonimák

Származékok

Szókapcsolatok

Etimológia

elme +‎ -let

Fordítások

Ragozás

elmélet ragozása
eset/szám egyes szám többes szám
alanyeset elmélet elméletek
tárgyeset elméletet elméleteket
részes eset elméletnek elméleteknek
-val/-vel elmélettel elméletekkel
-ért elméletért elméletekért
-vá/-vé elméletté elméletekké
-ig elméletig elméletekig
-ként elméletként elméletekként
-ul/-ül - -
-ban/-ben elméletben elméletekben
-on/-en/-ön elméleten elméleteken
-nál/-nél elméletnél elméleteknél
-ba/-be elméletbe elméletekbe
-ra/-re elméletre elméletekre
-hoz/-hez/-höz elmélethez elméletekhez
-ból/-ből elméletből elméletekből
-ról/-ről elméletről elméletekről
-tól/-től elmélettől elméletektől
elmélet birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én elméletem elméleteim
a te elméleted elméleteid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
elmélete elméletei
a mi elméletünk elméleteink
a ti elméletetek elméleteitek
az ő elméletük elméleteik