Főnév

issue (tsz. issues)

  1. ügy
  2. kiadás
  3. téma

Ige

issue (alapjelen, egyes szám harmadik személy issues, folyamatos melléknévi igenév issuing, második és harmadik alakja issued)

  1. kiad, kiömlik; kifolyik; kibocsát; kilép; megjelentet; forgalomba hoz; kioszt; ellát; felszerel; keletkezik; származik; ered; nyílik vhova; adódik vmiből
bank of issue
jegybank
capital issue
részvénykibocsátás
case at issue
jelen ügy; vitás ügy; szóbanforgó ügy; napirenden levő ügy; napirenden levő kérdés
current issue
legfrissebb szám; legújabb szám; e heti szám; e havi szám
government issue
kincstári tulajdon
question at issue
szőnyegen levő kérdés
reserve against a bond issue
kibocsátott kötvények alapja
side issue
másodrendű kérdés; mellékes kérdés
the case is at issue upon its merits
az ügy érdemben kerül tárgyalásra
to face the issue
szembenéz a tényekkel
to issue a proclamation
kiáltványt tesz közzé
to issue a writ against sy
bíróság elé idéz vkit; idézést bocsát ki vkinek
to issue in sg
eredményez vmit; vezet vmire
to issue out
kifolyik; kiömlik
to issue with sg
felszerel vmivel; ellát vmivel
to join issue with sy on sg
vitába száll vkivel vmiben
to raise an issue
kérdést felvet; gondolatot felvet
to take issue with sy on sg
vitába száll vkivel vmiben; union of barren issue: gyermektelen házasság;