Vonzatos ige

pick up (alapjelen, egyes szám harmadik személy picks up, folyamatos melléknévi igenév picking up, második és harmadik alakja picked up)

  1. felfedez; lát; felvesz; felszed; szerez; talál; szert tesz; elsajátít; javul; erősödik; felcsákányoz; felkap; felcsíp; keres vmit; összeismerkedik vkivel; összeszedi magát; nekilendül; csákánnyal feltör; felemel; összeszed; összemarkol; keres; ismét rátalál; felfog; elfog; kiemel; erőre kap; felépül; talpra áll; rendbe jön; rendbe jön az egészsége; egészségileg rendbe jön; megélénkül; nekilendül; fellendül; gyorsul; meggyorsul; behúz (relé); oldalt választ; mezőnyt választ
to pick up a beacon leg
sávirányt felvesz
to pick up a language
nyelvet gyorsan megtanul; nyelvet gyorsan elsajátít
to pick up a language easily
könnyen belejön a nyelvbe; hamar belejön a nyelvbe
to pick up a living
megélhetést szerez; megélhetést teremt; megélhetéshez jut
to pick up a man
férfit felcsíp; férfit leszólít
to pick up a quarrel with sy
beleköt vkibe; kikezd vkivel; ujjat húz vkivel; összevész vkivel; veszekedést provokál vkivel
to pick up a stitch
szemet felszed
to pick up a wave
adást behangol; hullámsávot felvesz
to pick up an aircraft
repülőgépet felfedez
to pick up courage
bátorságot visszanyer
to pick up for sides
oldalt választ; mezőnyt választ
to pick up information
értesülést szerez; információt szerez
to pick up new friends
új barátokra tesz szert
to pick up on sg
megért vmit; vág az esze; jól működik az agya; felfigyel vmire; ráharap vmire; rábukik vmire; rámar vmire
to pick up on sy
elér vkit; utolér vkit
to pick up one`s buoy
felszedi a horgonybóját; felszedi a kikötőbóját
to pick up one`s moorings
szedi a sátorfáját
to pick up passengers
utasokat vesz fel
to pick up sg cheap
olcsón jut vmihez; potom pénzért szerez vmit
to pick up speed
gyorsul; meggyorsul
to pick up strength
erőre kap; újult erőre kap; felépül
to pick up the mistakes
felfedezi a hibákat; rátalál a hibákra
to pick up the trail
újra megtalálja a nyomot
to pick up weight
hízik
to pick up with a woman
nővel kikezd
to pick up with sy
összeismerkedik vkivel; ismeretséget köt vkivel; ismeretségbe kerül vkivel; felszed vkit