Βενιαμίν

Ógörög

Βενιαμίν (Beniamín)

Tulajdonnév

Βενιαμίν

  1. Benjámin
Koiné görög
Strong-szám: 958