המה

(הֵמָּה szócikkből átirányítva)

Héber

Ige

הָמָה (hamá) (pa'al construction)

  1. sóhajt