למד

(לָמֶד szócikkből átirányítva)

Héber

Ige

לָמַד (lamád) (pa'al construction, future יִלְמַד‎)

  1. tanul