สัญญาณไฟจราจร

Főnév

สัญญาณไฟจราจร ()

  1. jelzőlámpa
  2. közlekedési lámpa