dolog; ügy; SZ:件[jian4],樁桩[zhuang1] dolog; anyag
egyszerűsített és hagyományos
(事物)

Főnév

事物 (pinjin: shìwù)


 1. dolog, tárgy
  宇宙每一事物 [MSC, trad. and simp.]
  yǔzhòu jiān de měiyī shìwù [Pinyin]
  a világegyetem összes tárgya
  事物 [MSC, trad. and simp.]
  Shìwù dōu shì yī fēn wèi èr de. [Pinyin]
  Shìwù dōu shì yī fēn wéi èr de. Minden dolognak két oldala van.
 2. (intézendő) ügy
  事务所  ―  shìwùsuǒ  ―  hivatal, iroda

Lásd még