tesz; csinál; válik (vmivé)
mi (kérdő névmás) (partikula: topikális első tagmondatot választja el a következmény kifejező másodiktól)
hagyományos (為什麼)
egyszerűsített (为什么)

Kérdő névmás

為什麼

(wèi shénme, wei4shen2me)

  1. miért ?
  2. mi célból/okból?
  3. hogyhogy ?

Lásd még