to store elektromosság; elektromos; villany- tó; tavacska; medence; (családnév) Chi
hagyományos (蓄電池)
egyszerűsített (蓄电池)

Főnév

蓄电池 (pinjin: xùdiànchí)

  1. akkumulátor
    所谓蓄电池即是贮存化学能量必要放出电能一种电气化学设备 [MSC, trad. and simp.]
    Suǒwèi xùdiànchí jíshì zhùcún huàxué néngliàng, yú bìyào shí fàngchū diànnéng de yīzhǒng diànqì huàxué shèbèi. [Pinyin]
    Az akkumulátor olyan elektromos eszköz, amely a kémiai energiát tárolja, és szükség esetén leadja azt.


Lásd még