Régi angol ábécé betűi
Wikipédia
A Wikipédiának van ilyen témájú szócikke:

Magyar

Kiejtés

  • IPA: [ ˈbɛtyː]

Főnév

betű

  1. Azok a jelek, amiket arra használunk, hogy a kimondott beszédhangokat lejegyezzük.

Etimológia

  • Egy ótörök *bitik szóból, ami egy *bit- tőből ered.
  • A tő a mongolban is megvan, vö. бичих.

Fordítások

Ragozás

betű ragozása
eset/szám egyes szám többes szám
alanyeset betű betűk
tárgyeset betűt betűket
részes eset betűnek betűknek
-val/-vel betűvel betűkkel
-ért betűért betűkért
-vá/-vé betűvé betűkké
-ig betűig betűkig
-ként betűként betűkként
-ul/-ül - -
-ban/-ben betűben betűkben
-on/-en/-ön betűn betűkön
-nál/-nél betűnél betűknél
-ba/-be betűbe betűkbe
-ra/-re betűre betűkre
-hoz/-hez/-höz betűhöz betűkhöz
-ból/-ből betűből betűkből
-ról/-ről betűről betűkről
-tól/-től betűtől betűktől
betű birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én betűm betűim
a te betűd betűid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
betűje betűi
a mi betűnk betűink
a ti betűtök betűitek
az ő betűjük betűik

Szinonimák

Származékok