pitch

(pitching szócikkből átirányítva)

Főnév

pitch (tsz. pitches)

 1. pálya
 2. fok, szint, erősség, intenzitás
 3. (zene) hangmagasság
 4. kampány, reklám, hírverés, meggyőző érvelés
 5. elárusítóhely, bódé, stand [utcai árusé]; megszokott hely/sarok [koldusé, utcazenészé]
 6. szurok
 7. épít lejtés, hajlás(szög), dőlés(szög), tetőhajlás
 8. bukdácsolás, hánykolódás [repülőé, hajóé]
 9. ‹krikettpálya középső része›
 10. dobás, hajítás [baseballban]; (hosszú) ütés [golfban]

Ige

pitch (alapjelen, egyes szám harmadik személy pitches, folyamatos melléknévi igenév pitching, második és harmadik alakja pitched)

 1. dob, hajít
 2. (el)dob, (el)hajít [labdát baseballban v. krikettben]; (meg)üt, elüt [labdát golfban]
 3. meghatároz, megcéloz, belő [mércét, szintet]
 4. meghatároz, megad [árat]
 5. megcéloz, célba vesz [potenciális vásárlókat]
 6. hangot/hangmagasságot meghatároz
 7. (fel)állít, (fel)ver [sátrat, tábort]
 8. (el)esik, (előre)zuhan, előrebukik [ember, állat]
 9. bukdácsol, hánykolódik [repülőgép, hajó]
 10. megpattan, földre esik/pattan [labda krikettben v. golfban]
 11. üzleti ajánlatot tesz, szerződést ajánl
 12. lejt, ereszkedik
as black as pitch
fekete, mint a szurok
at a high pitch
magas fokon/színvonalon
fever pitch
tetőfok, tetőpont
rise to the highest pitch
tetőfokára hág
Speculation reached such a pitch that a decision had to be made immediately.
A spekuláció annyira felerősödött (v. olyan szintet ért el), hogy azonnali döntést kellett hozni.
clever sales pitch
ügyes eladói szöveg/stílus
make a pitch for sg v. US make a pitch to sg
igyekszik megkaparintani vmit, ráhajt vmire
concert pitch
kamarahang, normál „a” hang
perfect pitch
abszolút hallás
football pitch
futballpálya
pitch a tent
sátrat felállít/ver
pitch sg at the right level
megfelelő szintre tesz vmit, jól határozza meg vmi szintjét
pitch sg at/towards/for sy
vkinek szán vmit, vmilyen közönséget céloz meg vmivel
pitch sg high/low
(túl) magasan/alacsonyan énekel/játszik vmit
pitch sy a line
kitalál egy mesét, mesél vkinek