הם

(הֵם szócikkből átirányítva)

Héber

Névmás

הֵם (hemhn tsz

  1. ők

További információk

  • הם - Google Translate (iw-en)
  • הם - Klein
  • הם - Reverso Context (he-en)
  • הם - Lingea (he-hu)
  • הם - morfix
  • הם - IRIS (he-ru)
  • הם - Wikidata
  • הם - Wikipédia (héber)