Kiejtés

  • IPA: [ ˈd]

Betű

  1. a magyar ábécé betűje


Toldalék

  1. Képző
  • igeképző: ad, ered, fakad, küzd, támad.
    • rég. kicsinyítő képző: árpa + d > Árpád, kéz + d > kézi, hat + -o-d > hatod.
  1. birtokos személyragként az e.sz. 1. sze. jele: (a te) fiaid, lányaid.