Nemzetközi

Betű

ő

  1. A magyar ábécé huszonhetedik betűje > p

Magyar

Kiejtés

  • IPA: [ ˈøː]

Személyes névmás

ő

  1. Nem én és nem te, hanem egy harmadik személy, akiről szó van.

Etimológia

  • Ősi örökség a finnugor korból, vö. finn hän, erza сон, komi , udmurt .
  • A finnugor alapalak *se lehetett; hasonló alakú és jelentésű szavak az indoeurópai nyelvekben is vannak, vö. ír , óangol se.
  • A finnugor/indoeurópai szavak rokonságának a kérdése további vizsgálatra szorul.

Fordítások

Származékok

magyar személyes névmások - alanyeset
én - te - ő - mi - ti - ők

Képző

  1. melléknévképző: képez + ő >képező