Kiejtés

 • IPA: [ ˈɒ]

Betű

 1. a magyar ábécé betűje
 • a - Értelmező szótár (MEK)
 • a - Etimológiai szótár (UMIL)
 • a - Szótár.net (hu-hu)
 • a - DeepL (hu-de)
 • a - Яндекс (hu-ru)
 • a - Google (hu-en)
 • a - Helyesírási szótár (MTA)
 • a - Wikidata
 • a - Wikipédia (magyar)
  • Alsó nyelvállású, hátul képzett, ajakkerekítéses rövid magánhangzó.
  • Ennek írásjegye (a, A).
  • Első.
   • a) pont
   • I. a. osztály
   • A-vitamin
 1. a román ábécé első betűje > ă

Kiejtés

Névelő

a

 1. Meghatározott, már említett vagy ismert személyt, dolgot jelentő köznév, illetve ilyennek alakult szószerkezet előtt levő szó.

Használata

 1. Az a névelőt akkor használjuk, ha az egyes számban lévő főnév mássalhangzóval kezdődik. Párja az az.

Fordítások

Főnév

a

 1. (zene) A C-dúr hangsor 6. hangja.

Indulatszó

a

 1. (népies) Bizony.
  Nem hiszem, nem a!
 2. (népies) <Távolra mutatva:> ni!
  Nézd a!
 3. (tájszó) (gyermeknyelv) <A figyelmet valamely hangra irányító szóként.>
  A! Hallod?
 4. <Bosszúság, rosszallás, csodálkozás kifejezésére.>
  A, nincs kedvem!
  A, de szép!
 • (bizony): 5
 • (ni!): 5
 • (<A figyelmet valamely hangra irányító szóként>): 5
 • (<Bosszúság, rosszallás, csodálkozás kifejezésére>): 5
 • a - Értelmező szótár (MEK)
 • a - Etimológiai szótár (UMIL)
 • a - Szótár.net (hu-hu)
 • a - DeepL (hu-de)
 • a - Яндекс (hu-ru)
 • a - Google (hu-en)
 • a - Helyesírási szótár (MTA)
 • a - Wikidata
 • a - Wikipédia (magyar)

Kiejtés

Névelő

a

 1. egy (névelő)
 • a - Szótár.net (en-hu)
 • a - Sztaki (en-hu)
 • a - Merriam–Webster
 • a - Cambridge
 • a - WordNet
 • a - Яндекс (en-ru)
 • a - Google (en-hu)
 • a - Wikidata
 • a - Wikipédia (angol)

Kiejtés

Kötőszó

a

 1. és

Kiejtés

Igealak

 1. avoir harmadik személy egyes szám jelen idő kijelentő mód alakja

Igeragozás

 • a - Szótár.net (fr-hu)
 • a - Reverso (fr-en)
 • a - Robert
 • a - Larousse
 • a - TLFI
 • a - Google (fr-en)
 • a - Яндекс (fr-ru)
 • a - Wikidata
 • a - Wikipédia (francia)

Kiejtés

Elöljárószó

a

 1. -hoz/-hez/-höz

Névelő

a (nőnem, egyes szám)

 1. a, az
 • a - Lingea (pt-hu)
 • a - Dicio
 • a - inFormal
 • a - Priberam
 • a - DeepL (pt-en)
 • a - Google (pt-en)
 • a - Яндекс (pt-ru)
 • a - Wikidata
 • a - Wikipédia (portugál)

Kiejtés

Elöljárószó

a

 1. <részeshatározóként> -nak/-nek
 2. <időhatározóként> -kor, -án, -én, múlva, után
 3. <helyhatározóként> -ba/-be, -ra/-re, -on/-en/-ön, -hoz/-hez/-höz
 4. <módhatározóként> -val/-vel
 5. -andó/-endő

Szókapcsolatok

 1. los asuntos a tratar - a megtárgyalandó ügyek

Lásd még

 • a - Szótár.net (es-hu)
 • a - Lingea (es-hu)
 • a - DLE (académico)
 • a - Google (es-en)
 • a - Яндекс (es-ru)
 • a - PONS (es-en)
 • a - Reverso (es-en)
 • a - Wikidata
 • a - Wikipédia (spanyol)

Kiejtés

Kötőszó

a

 1. és


Mandarin kínai

a

 1. ā nem sztenderd írásmódja
 2. á nem sztenderd írásmódja
 3. ǎ nem sztenderd írásmódja
 4. à nem sztenderd írásmódja