Magyar

Kiejtés

  • IPA: [ ˈdɒlːɒm]

Főnév

dallam

  1. (zene) Változó magasságú zenei hangok egységgé formált ritmikus egymásutánja. Ebben az értelemben leginkább a zenetudomány használja.
    A hangversenyen ezt a dallamsort fogjuk előadni.
  2. Egy megzenésített szöveg zenéje. Ez a gyakoribb, hétköznapibb jelentése.
    Ennek a számnak egész jó dallama van!
  3. (nyelvtan) A beszéd hanglejtése.
  4. (irodalomtudomány) Egy verses zeneisége, ritmusa.

Szinonimák

Származékok

Fordítások

Ragozás

dallam ragozása
eset/szám egyes szám többes szám
alanyeset dallam dallamok
tárgyeset dallamot dallamokat
részes eset dallamnak dallamoknak
-val/-vel dallammal dallamokkal
-ért dallamért dallamokért
-vá/-vé dallammá dallamokká
-ig dallamig dallamokig
-ként dallamként dallamokként
-ul/-ül - -
-ban/-ben dallamban dallamokban
-on/-en/-ön dallamon dallamokon
-nál/-nél dallamnál dallamoknál
-ba/-be dallamba dallamokba
-ra/-re dallamra dallamokra
-hoz/-hez/-höz dallamhoz dallamokhoz
-ból/-ből dallamból dallamokból
-ról/-ről dallamról dallamokról
-tól/-től dallamtól dallamoktól
dallam birtokos ragozása
birtokos egy birtok több birtok
az én dallamom dallamaim
a te dallamod dallamaid
az ő/ön/maga
az önök/maguk
dallama dallamai
a mi dallamunk dallamaink
a ti dallamotok dallamaitok
az ő dallamuk dallamaik