Magyar

Kiejtés

 • IPA: [ ˈvɒn]

Ige

van

 1. A magyar lenni létige egyes szám 3. alakja.
 2. A van igealak kifejezhet létezést, állapotot, birtoklást, valaminek a mennyiségét vagy mértékét, valamilyen tulajdonság jelenlétét vagy tagadószóval éppen a hiányát fejezhetjük ki vele.

Etimológia

Fordítások

A lenni ige ragozása

Igenévi alakok
Főnévi igenév
Infinitivus
lenni
Melléknévi igenév
Participium
Folyamatos levő
Befejezett lett
Beálló leendő
Határozói igenév lévén
Személy egyes szám többes szám
első második harmadik első második harmadik
Kijelentő mód én te ő/ön mi ti ők/önök
Jelen vagyok vagy van/vagyon (ó) vagyunk vagytok vannak
Múlt voltam voltál volt/vala (ó) voltunk voltatok voltak
Jövő leszek leszel lesz/lészen (ó) leszünk lesztek lesznek
Feltételes mód én te ő/ön mi ti ők/önök
Jelen lennék/volnék lennél/volnál lenne/volna lennénk/volnánk lennétek/volnátok lennének/volnának
Múlt lettem volna lettél volna lett volna lettünk volna lettetek volna lettek volna
Felszólító mód - te ő/ön mi ti ők/önök
légy/legyél legyen legyünk legyetek legyenek


Antonimák

Főnév

van

 1. Régies vagy népies szóhasználatban a van szó a vagyonra is utalhat.

Angol

Főnév

van (tsz. vans)

Kiejtés

 1. zárt csomagterű furgon
  The van sped down the road. — A furgon lelassított az úton.
 2. (UK) vasúti kocsi
 3. vanguard (rövidített alak)
 4. caravan (rövidített alak)

További információk

 • van - Szótár.net (en-hu)
 • van - Sztaki (en-hu)
 • van - Merriam–Webster
 • van - Cambridge Dictionary
 • van - WordNet
 • van - Яндекс Переводчик (en-ru)
 • van - Google Translate (en-hu)
 • van - Wikidata
 • van - Wikipédia (angol)

Francia

Kiejtés

Főnév

van hn (plural vans)

 1. A gabona rostálásához használt kosár, a szelelőkosár vagy másnéven rázókosár.

Etimológia

A latin vannus szóból ered.

További információk

 • van - Szótár.net (fr-hu)
 • van - Reverso Context (fr-en)
 • van - Dico Robert
 • van - Larousse
 • van - TLFI
 • van - Google Translate (fr-en)
 • van - Яндекс Переводчик (fr-ru)
 • van - Wikidata
 • van - Wikipédia (francia)

Galiciai

Melléknév

van

 1. üres

Holland

Elöljárószó

 1. Birtoklást fejez ki, a magyarban ez a birtokos esetnek felel meg.
  De hoed van het meisje. — A lány kalapja.
  Het gewicht van een olifant. — Egy elefánt súlya.
 2. Helyhatározóként a -ból, -ből, -tól, -től esetleg -ról, -ről megfelelője.
  Hij ging van deur tot deur. — Ajtóról ajtóra járt.
  Het vlees van de beenderen snijden. — Levágni a húst a csontokról.
  Van vader op zoon. — Apáról fiúra.
  Hij komt van Griekenland. — Görögországból származik.
 3. Időhatározóként -ról, -ről és -tól, -től jelentésben:
  Van dag tot dag. — Napról napra.
  Van toen af aan. — Attól kezdve.
  Van ’s avonds laat tot ’s morgens vroeg. — Kora reggeltől késő estig.
  De trein van tien uur. — A tízórás vonat.
 4. Okhatározóként -tól, -től értelemben:
  Sidderen van angst. — A félelemtől remegve.
  Tranen van geluk. — Örömkönnyek.
 5. Eredethatározóként azt jelölheti meg, akitől a mű származik:
  Een schilderij van Rubens. — Rubens festménye (szó szerint: Egy festmény Rubenstől).
  Een plaat van de Beatles. — Egy Beatles lemez (szó szerint: Egy lemez a Beatlestől).
 6. Eszközhatározó:
  Van dit geld kan ik een basgitaar kopen. — Ezzel a pénzzel már meg tudok venni egy basszusgitárt.
 7. Részhatározó:
  De jongste van zijn dochters. — Lányai közül a legfiatalabb.
 8. Minőséghatározó:
  Zij was van adel. — Nemesi származású volt.
  Een stad van één miljoen inwoners. — Egymillió lakosú város. (szó szerint: Egymillió lakos városa.)
  Hij is een man van eer. — Ő egy tiszteletreméltó ember.
  Dat is hier niet van toepassing. — Ez itt nem alkalmazható.

Holland

Névmás

van

 1. A holland van szó mondatok végén vagy mutatószavak, határozószavak előtt a magyarban névmásként fordítandók. Ekkor leggyakrabban az ez, az mutatónévmások ragozott alakjait veszi fel: ebből, abból, erről, arról. Pl:
  Ik neem er tien van. — Tízet veszek abból.
  Ik word er gek van. — Ettől megőrülök.
  Wat zegt u daar van? — Mit mondasz erről?

Wd keresés

Román

van

 1. Ennek a szónak még nincs megadva magyar fordítása. Adj meg egy magyar fordítást.

További információk

 • van - Reverso Context (ro-en)
 • van - szotar.ro
 • van - Dictzone (ro-hu)
 • van - DEX online
 • van - sinonimul.ro
 • van - Google Translate (ro-en)
 • van - Яндекс Переводчик (ro-ru)
 • van - Wikidata
 • van - Wikipédia (román)

Spanyol

Kiejtés

 • IPA: /ˈban/, [ˈbãn]

Igealak

van (főnévi igenév: ir)

 1. ir jelen idő többes szám második személyű igealakja (ustedes) .
  mentek
 2. ir jelen idő többes szám harmadik személyű igealakja (ellos, ellas, also used with ustedes?) .
  mennek

Etimológia

A latin vado igéből.

Svéd

Melléknév

van (középfok vanare, felsőfok vanast)

Kiejtés

 1. Jelölhet egy régi, de mára már elmúlt szokást. Ekkor jelentése: valaha, valamikor, egykor.
  Han är van vid att stiga upp klockan sju varje morgon. — Valamikor minden reggel hétkor kelt fel.
 2. Tapasztalt, jártas valamiben:
  Hon är en van bilförare. — Tapasztalt autóvezető.

Szerbhorvát

(ван)

Határozószó

van

 1. ki, kint

További információk

 • van - Lingea (hr-hu)
 • van - Lingea (sr-hu)
 • van - Hrvatski jezični portal
 • van - Szótár.net (sr-hu)
 • van - Яндекс Переводчик (hr-ru)
 • van - Wikipédia (horvát)
 • van - Wikipédia (szerb)
 • van - Wikidata
 • van - Wikipédia (szerbhorvát)